Česká jména: svlačec trojbarevný (Kubát 2002)
Slovenská jména: pupenec trojfarebný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Convolvulus tricolor
Rozšíření: Mediteránní druh vyskytující se v pásu táhnoucím se od Pyrenejského poloostrova přes severozápadní Afriku a Itálii až po Sýrii a Izrael, objevuje se i na Kanárských ostrovech, kde je však jeho původnost nejistá. Jedná se o druh morfologicky variabilní, v rámci druhu se rozlišuje několik infraspecifických taxonů. Zplaňuje též v severněji položených oblastech Evropy, především v západní části kontinentu, byl dokonce několikrát zaznamenán rovněž na našem území.
Ekologie: Roste na suchých a otevřených stanovištích, při okraji zemědělsky obdělávaných ploch, na úhorech i pastvinách, stoupá až do nadmořské výšky nad 500 m. Kvete od března do srpna.
Popis: Jednoletá až krátkověce vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou, vystoupavou až přímou, od báze větvenou, až 40(–60) cm dlouhou, chlupatou. Listy jsou střídavé, přisedlé, obkopinaté až obvejčité, 2,5–4,5 cm dlouhé a 0,7–1,4 cm široké, celokrajné, na vrcholu tupé. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů na poměrně dlouhých stopkách; kališní lístky jsou 5–8 mm dlouhé a 2,5–3 mm široké, chlupaté; koruna je nálevkovitá, je 2–4 cm dlouhá, trojbarevná – na okraji modrá, níže bílá a na bázi žlutá, nitky jsou dole žláznaté, čnělka je lysá. Plodem je chlupatá tobolka.
Využití: Ve střední Evropě se pěstuje v zahradách jako okrasná letnička, u nás přinejmenším už od první poloviny 19. století.
Convolvulus tricolor
Convolvulus tricolor
Convolvulus tricolor
Convolvulus tricolor
Fotografováno dne 22. 7. 2018 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).