Syn.: Coprinus xanthothrix Romagn
Česká jména: hnojník žlutochlupý (Antonín 2006)
Slovenská jména: hnojník (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Psathyrellaceae (Kühner) Locq. – křehutkovité
Coprinellus xanthothrix
Rozšíření: Druh je znám z Evropy a Severní Ameriky.
Ekologie: Vyrůstá v květnu až listopadu dosti hojně na trouchnivějícím dřevu listnáčů (často pod duby nebo břízami) nebo na rozkládajícím se listí. Objevuje se nejčastěji jednotlivě.
Coprinellus xanthothrix
Popis: Klobouk má zpravidla průměr 3–5 cm, zpočátku je oválný, postupně kuželovitý, vypouklý, až téměř plochý, směrem k okrajům se ztenčuje. Má bělavou barvu, později šedavou nebo nahnědlou, u okrajů světlejší. Povrch klobouku je k okrajům hluboce rýhovaný, pokrytý zbytky vela, rozpadlého do drobných plsťovitých šupin, které mají bělavou nebo okrovou barvu, a zvláště na středu pak hnědožlutou, někdy se zřetelnými vlákny. Lupeny jsou volné, zpočátku bílé, později šedohnědé až černé. Třeň je bílý, hladký, dlouhý 4–8 cm, na bázi rozšířený, řídce chlupatý, někdy s pochvovitým okrajem, často spojen s rezavě zbarveným ozoniem. Výtrusný prach je fialově černý, výtrusy světle rezavě hnědé, elipsoidní, 6,7–11 × 4,4–6,3 µm velké.
Coprinellus xanthothrixCoprinellus xanthothrix
Coprinellus xanthothrix
Záměny: Makroskopicky podobné jsou především hnojník domácí (Coprinellus domesticus) a hnojník třpytivý (Coprinellus micaceus), oba jsou poněkud robustnější a obvykle se nevyskytují jednotlivě.
Využití: Je pravděpodobně nejedlý.
Coprinellus xanthothrix
Fotografováno dne 25. 9. 2011 (u Roztok).