Syn.: Neottia striata (Lindl.) Kuntze
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Corallorhiza striata
Rozšíření: Severoamerická orchidej s centrem areálu v západní části kontinentu, kde se objevuje v oblasti od pacifického pobřeží až zhruba po západ Jižní Dakoty, vyhýbá se jen polopouštním a pouštím oblastem. V užším pásu podél kanadsko-americké hranice však zasahuje až na východní pobřeží, přes Michigan a Ontario dosahuje disjunktivně až na ostrov Newfoundland. V areálu se rozlišují dvě variety, kromě nominátní je to ještě C. s. var. vreelandii.
Ekologie: Roste v jehličnatých, listnatých i smíšených lesích, v mokřinách, na březích vodních toků, v pásmu od mořského pobřeží až do výšky 2600 m n. m. Kvete od jara do brzkého léta.
Corallorhiza striata
Popis: Nezelená mykorhitická bylina, 10–50(–67) cm vysoká. Lodyha je přímá, listy jsou redukovány do blanitých lodyžních listenů. Květenství je hroznovité, 2–35květé, okvětní lístky jsou kopinaté, červenofialové s tmavější kresbou nebo i čistě žluté, pysk je obvejčitý, 3,2–16,5 × 2–6,2 mm, na okraji sytě červený s bílou nebo žlutavou bází. Plodem je elipsoidní tobolka, 11–30 × 5–10 mm.
Ohrožení a ochrana: I tato korálice je chráněna mezinárodní obchodní úmluvou CITES. Ohrožení je u ní konstatováno v amerických státech New York a Arizona.
Poznámka: Rod zahrnuje asi 11 druhů, které se vyskytují v mírném pásu Severní a Střední Ameriky, jen jeden druh je rozšířen cirkumboreálně (Corallorhiza trifida), vyskytuje se tedy i ve Starém světě.
Corallorhiza striataCorallorhiza striata
Corallorhiza striataCorallorhiza striata
Corallorhiza striata
Fotografováno v srpnu 2012 (Kanada, Alberta, Millarville), červnu 2012 (Alberta, Bowmont Park) a květnu 2012 (Britská Kolumbie, Fairmont Hot Springs).