Syn.: Cordia angustifolia Roxb., Cordia cuneata B. Heyne ex A. DC., Cordia gharaf Ehrenb. ex Asch., Cordia quercifolia Klotzsch, Cordia reticulata Roth, nom. illeg., Cordia rothii Roem. et Schult., Cordia subopposita A. DC., Cornus gharaf Forssk., Gerascanthus gharaf (Ehrenb. ex Asch.) Borhidi, Gerascanthus nevillii (Alston) Borhidi, Gerascanthus sinensis (Lam.) Borhidi, Lithocardium reticulatum Kuntze, Lithocardium rothii Kuntze, Quarena sinensis Raf.
Čeleď: Cordiaceae Dumortier – kordiovité
Cordia sinensis
Rozšíření: Areál se rozkládá v suchých částech subsaharské Afriky od Mauritánie po Egypt, na jih po Angolu, Namibii a severovýchod Jihoafrické republiky, také roste na Madagaskaru. V Asii se vyskytuje od Izraele přes Arabský poloostrov, v Pákistánu, severozápadní a jižní Indii a na Srí Lance. Výskyt v Barmě a Austrálii je zřejmě druhotný.
Ekologie: Stanovištěm je křovinatá savana, často v územích s výraznějším střídání suché a vlhké periody, místy roste i v aridním prostředí, kde dochází k periodickému ovlivňování mlhami.
Cordia sinensis
Popis: Stálezelený keř nebo strom 9(–12) m vysoký; letorosty jsou hustě plstnaté. Listy jsou téměř vstřícné, kožovité, podlouhlé až obkopinaté, 6–10,5(–12) cm dlouhé a (0,5–)2–4 cm široké, s vnořenou žilnatinou, na rubu na žilnatině obvykle pýřité, na bázi klínovité, celokrajné, někdy na okraji zvlněné, na vrcholu tupé nebo zaokrouhlené; řapík je 0,3–1,8 cm dlouhý. Květenství je vrcholičnatá lata; květy jsou 4(–5)četné, oboupohlavné nebo funkčně jednopohlavné; kalich je trubkovitý až zvonkovitý, 3–5,5 mm dlouhý, vně pýřitý, s krátkými tupými cípy; koruna je 4,5–5 mm dlouhá, bílá nebo nažloutlá, s nazpět ohnutými cípy; tyčinek je 4–5, s nitkami sotva 2 mm dlouhými; bliznové laloky jsou 0,5–2,5 mm dlouhé. Plodem je vejcovitá, oranžová až červenohnědá peckovice 0,7–1 cm dlouhá, podélně žíhaná a na vrcholu s nasazenou špičkou.
Využití: Listy a letorosty jsou spásány dobytkem, plody jsou jedlé a konzumují se jako ovoce, jsou rovněž vyhledávány ptáky a opicemi.
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Cordia sinensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 20. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Ghadu).