Syn.: Corema album subsp. azoricum P. Silva, Corema azoricum (P. Silva) Rivas Mart. et al., Corema febrifugum Boiss. ex Willk. et Lange, Empetrum album L., Euleucum album (L.) Raf.
Česká jména: šicha bílá (Presl 1846)
Čeleď: Empetraceae Lindl. – šichovité; Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Corema album
Rozšíření: Druh Azorských ostrovů a atlantického pobřeží Portugalska a Španělska, vyskytuje se i na pobřeží francouzské Akvitánie, kde však zřejmě není původní.
Ekologie: Roste na pobřežních píscích a dunách, někdy i jako podrost v pobřežních borových a jalovcových křovinách, společně například s druhy Corynephorus canescens, Crucianella maritima, Drimia maritima, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Halimium halimifolium, Helichrysum italicum, Lobularia maritima, Pancratium maritimum aj., stoupá nejvýše do nadmořské výšky okolo 50 m. Kvete zhruba od března do dubna.
Corema album
Popis: Dvoudomý keř, hustě větvený, 70–100 cm vysoký. Větve jsou přímé, lysé, v horní části olistěné, letorosty jsou chlupaté; borka je hnědá až našedivělá. Listy jsou střídavé, čárkovité, 5–6(–11) mm dlouhé a 1–2 mm široké, většinou od větve odstálé, lysé nebo olysalé, podvinuté. Samčí květy v terminálních svazečcích po 5–9, tyčinky 3; samičí květy jednotlivé nebo ve dvojici; kališní lístky 3, okrouhlé, asi 2 mm dlouhé, chlupaté; korunní lístky rovněž 3, také asi 2 mm dlouhé, růžové. Plod je kulovitá peckovice, 5–10 mm dlouhá, bílá až narůžovělá, jedlá.
Využití: Z plodů tohoto keříku se vyrábí ocet a brandy, byly používány i v tradiční medicíně, snižovala se jimi horečka.
Poznámka: Rod zahrnuje jen dva druhy, přičemž oba rostou na březích Atlantiku – zde představovaný osídlil břeh jihoevropský, druh Corema conradii pak břeh severoamerický.
Corema album
Corema album
Corema album
Corema album

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 15. 10. 2015 (Portugalsko, Almograve).