Syn.: Bidens tinctoria (Nutt.) Baill., Calliopsis atkinsoniana (Douglas ex Lindl.) Hook., Calliopsis bicolor Rchb., Calliopsis cardaminefolia DC., Diplosastera tinctoria (Nutt.) Tausch
Česká jména: krásnoočko dvoubarvé (Domin et Podpěra 1928), krásnoočko barvířské (Dostál 1950), krásnoočko barevné (Kubát 2002)
Slovenská jména: krásnoočko farbiarske (Dostál 1950)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Coreopsis tinctoria

Rozšíření: Severoamerický druh, původní v prérijních oblastech centrální části kontinentu, jeho areál se táhne od kanadské provincie Saskatchewan přes americké Dakoty, Kansas a Texas až po severomexické státy Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas. Byl zavlečen i do řady dalších oblastí Severní Ameriky, byl zaznamenán na mnoha místech Evropy (včetně Česka), východní Asie, Austrálie, Nového Zélandu i východu Jižní Ameriky.

Ekologie: Roste v prérii, na písčinách a stanovištích narušovaných lidskou činností, v okolí lidských sídel a zahrad, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1500(–2000) m. Kvete od června do října.

Coreopsis tinctoria

Popis: Morfologicky poměrně variabilní jednoletá bylina s lodyhou přímou, (10–)30–70(–150) cm dlouhou, větvenou, lysou. Listy jsou střídavé, přízemní jsou řapíkaté, zpeřené, jejich úkrojky jsou kopinaté až obkopinaté, 10–60 mm dlouhé a 5–25 mm široké; lodyžní listy jsou přisedlé, 1–2(–3)krát zpeřené, koncové úkrojky jsou úzce kopinaté až čárkovité, 10–45 mm dlouhé a 0,5–2(–5) mm široké. Úbory vyrůstají v rozvolněné latě, jsou stopkaté, dosahují 2–4 cm v průměru; listenů zákrovečku je 6–10, jsou kopinaté, 1–3 mm dlouhé, listenů zákrovu je 8, jsou kopinaté až úzce vejčité, 4–7(–9) mm dlouhé; jazykovitých květů je (5–)8, liguly jsou obvejčité, 12–18 mm dlouhé, na vrcholu hluboce 3zubé, žluté, na bázi s výraznou červenohnědou skvrnou, vzácně i celé žluté, trubkovité květy jsou zhruba 3 mm dlouhé, tmavě červené. Plodem je nažka dosahující délky 1,5–3(–4) mm.

Využití: Široce pěstovaná letnička v zahradách i veřejné zeleni, v kultuře se objevuje v několika kultivarech. Kvete spolehlivě po celé léto, vyžaduje slunné stanoviště.

Poznámka: Rod Coreopsis v současnosti zahrnuje zhruba 100 druhů.

Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria

Fotografováno dne 30. 9. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).