Syn.: Corispermum microspermum Host.
České mená: velbloudník lesklý (Sloboda 1852, Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: velbloudník jasavý (Reuss 1853), plošticosemä lesklé (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Corispermum nitidum

Corispermum nitidum

Rozšírenie: Areál druhu siaha od juhovýchodnej Európy až po západnú Áziu, severozápadná hranica areálu prebieha strednou Európou – Rakúskom (dnes vyhynutý), Slovenskom a Maďarskom. V ČR nerastie. V SR sa vyskytuje iba veľmi vzácne na Podunajskej nížine na piesočnatých biotopoch v okolí miest Nové Zámky, Komárno a Štúrovo.
Ekológia: Rastie na výhrevných a výživných piesočnatých pôdach v nížinách.
Opis: Jednoročná bylina vysoká 10–50 cm, byle priame, od bázy rozkonárené, roztrúsene chlpaté, konáriky poliehavé až vystúpavé, zvyčajne červenkasté, listy striedavé, niťovité, celistvookrajové, v priemere 0,5–1 mm hrubé. Kvety v riedkych paklasoch, drobné, sedia v pazuchách vajcovitých, široko blanito obrúbených listeňov, okvetné lístky tri.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi ohrozené (EN) a zákonom chránené rastliny (§). Chránený i v Maďarsku.
Corispermum nitidum
Foto: september 2004 (Slovensko, okolie Komárna).