Syn.: Corispermum hyssopifolium var. leptopterum Asch., Corispermum hyssopifolium auct. non L., Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Corispermum pallasii
Rozšírenie: Druh pôvodný v severovýchodnej Ázii (Zabajkalsko) a pravdepodobne i Severnej Amerike (severovýchod USA, juhovýchod Kanady), sekundárne rozšírený v temer celej Európe okrem Pyrenejského polostrova. Do Európy bol zavlečený pravdepodobne zo Sibíri výmenou semenného materiálu medzi nemeckými botanikmi a záhradníkmi a ruskými botanickými záhradami v polovici 19. storočia. V strednej Európe sa šíri hlavne prevozom piesku z pieskovní.
V ČR predovšetkým na južnej Morave (hlavne v posledných rokoch), ale tiež v Prahe a pri Tišnove. V SR sa vyskytuje vzácne na Záhorskej a Podunajskej nížine na piesočnatých biotopoch v širšom okolí Malaciek, Nových Zámkov, Komárna a Štúrova. Výskyt na Východoslovenskej nížine sa dlhšie nepodarilo potvrdiť.
Ekológia: Obligátny psamofyt, rastie na výhrevných piesočnatých pôdach v nížinách – v pieskovniach, na okrajoch ciest, na pieskových dunách, výnimočne i na iných antropogénnych biotopoch (železničné stanice, staveniská). Vyžaduje narúšané stanovištia s nízkou konkurenciou. Kvitne v júli a auguste.
Corispermum pallasii
Opis: Jednoročná bylina vysoká 10–50 cm, byle priame, od bázy rozkonárené, roztrúsene chlpaté, konáriky poliehavé až vystúpavé. Listové čepele čiarkovito kopijovité alebo čiarkovité (vzácne i úzko čiarkovité), ploché, 15–35 mm dlhé a 2–3 mm široké. Paklasy kompaktné, husté (zriedka ± riedke a prerušované v spodnej polovici), v obryse kyjakovité, alebo takmer vajcovité. Listene po celom okraji blanito obrúbené, husto až roztratene chlpaté, vajcovité alebo vajcovito kopijovité 4–1,6 mm dlhé, zvyčajne pokrývajúce celé plody. Okvetný lístok jeden, okrúhly až oválny, asi 1 mm dlhý. Nažky obrátene vajcovité, najširšie tesne nad stredom, 3,5–4 × 2,5–3 mm veľké, lesklé, svetlohnedé až tmavo olivovozelené, často s červenkastým alebo hnedými škvrnami a belavými bradavičkami, krídlo zhrubnuté, len na okraji priesvitné.
Corispermum pallasii
Corispermum pallasiiCorispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Foto: 2004 a 2010 (Slovensko, Hurbanovo a Mikulášov).