Syn.: Coronilla montana Scop.
České mená: čičorka věnčená (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: ranostaj venčený (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Coronilla coronata
Rozšírenie: Vyskytuje sa v pohoriach od Francúzska a Švajčiarska až po Kaukaz, Irán a Sýriu, na juh zasahuje po Peloponéz, v Taliansku rastie len v Alpách. Na Slovensku sa druh vyskytuje roztrúsene až hojne vo vápencových pohoriach západokarpatskej oblasti. Chýba v oblasti panónskej a východokarpatskej flóry. V Česku sa nevyskytuje.
Ekológia: Rastie vo svetlých lesoch (dubiny, bučiny), na sutiach, krovinatých skalnatých svahoch a v lemových spoločenstvách od kolínneho do horského stupňa. Bazifilný druh, rastie prevažne na vápencoch a dolomitoch, zvyčajne na plytkých, štrkovitých pôdach. Kvitne v máji až auguste.
Coronilla coronata
Opis: Trváca, holá, oinovatená, 30–60 cm vysoká bylina s hrubým podzemkom. Stonka je priama, jednoduchá alebo v hornej časti rozkonárená. Prílistky podlhovasto čiarkovité až kopijovité, väčšinou voľné, včasne opadavé, 1,5–2 mm dlhé. Listy sú nepárne perovitodielne, 4–7 jarmové, lístky sú podlhovasté až obrátene vajcovité, na vrchole zaokrúhlené až plytko srdcovité, 10–17(–30) × (3–)5–12(–15) mm veľké. Kvety sú hlávkovito nahlúčené po 10–22 v okolíkoch. Kvetné stopky 3–5(–8) mm dlhé, kalich zvonkovitý, 2,5–3,5 mm dlhý, kališné zuby kratšie ako kališná rúrka. Koruna 9–10 mm dlhá, žltá, za sucha okrová. Plodom je 1–4-dielny, zaškrcovaný, do zobáčika zúžený struk, (7–)18–25(–34) × 2,5–3,2 mm veľký. Karpofor chýba.
Ohrozenie a ochrana: V Maďarsku patrí medzi zákonom chránené druhy.
Coronilla coronata
Coronilla coronata
Coronilla coronata
Foto: 27. 5. 2008, 28. 5. 2009 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš).