Syn.: Agaricus phoeniceus Vent., Agaricus purpureus Bull., Agaricus purpureus Bull. var. purpureus, Cortinarius phoeniceus (Vent.) Maire, Dermocybe phoenicea (Vent.) M. M. Moser – pavučinec nachový, kožnatka hnědočervená
Čeleď: Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar – pavučincovité
Cortinarius purpureus
Rozšíření a ekologie: Najdeme ho v jehličnatých i smíšených lesích, nejčastěji ve smrčinách a borech s přimíšenou břízou, na chudších kyselých půdách. Vyrůstá v srpnu až říjnu.
Popis: Klobouk má průměr 2–6(–10) cm, v mládí je kuželovitý, později zvoncovitý až rozprostřený se středovým hrbolem, okolo hrbolu je prohloubený. Povrch klobouku je jemně vláknitě až šupinatě plstnatý, má hnědočervenou barvu, později kaštanově hnědou až skořicovou. Lupeny jsou nepříliš husté, střídané kratšími. U třeně jsou vykrojené, mají tmavě karmínově červenou barvu, později jsou poprášené rezavě žlutým výtrusným prachem. Třeň je 3–8 cm dlouhý, 0,3–1 cm široký, válcovitý, okrově až tmavě žlutý s červenými zbytky vela.
Cortinarius purpureus
Záměny: Podobné jsou další pavučince s lupeny červených odstínů: např. pavučinec polokrvavý (Cortinarius semisanguineus) má světlejší povrch klobouků, vzácný hnědočervený pavučinec olšový (Cortinarius alnetorum) má i lupeny hnědočervené.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o poměrně vzácný druh, jehož rozšíření u nás není dostatečně známé, proto je v Červeném seznamu hub ČR uveden v kategorii DD – je tedy označen jako druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska ohrožení).
Využití: Většinou je uváděn jako nejedlý.
Cortinarius purpureus
Cortinarius purpureus
Fotografováno dne 1. 11. 2008 (Žihelská pahorkatina).