Syn.: Corydalis alba (Mill.) Mansf., Corydalis ochroleuca W. D. J. Koch, Fumaria alba Mill.
Česká jména: chocholačka bledožlutá (Dostál 1989), dymnivka bílá, chocholačka bílá (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: chochlačkovec bledožltý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité
Pseudofumaria alba
Rozšíření: Druh je původní v jihovýchodní Evropě – Itálie a západ Balkánského poloostrova (od Slovinska po severozápadní Řecko). Byl zavlečen také do západní Evropy (do Velké Británie, Nizozemska, Německa) i do jihovýchodní Austrálie.
Ekologie: Roste na skalách a zdech, také na hřbitovech a dalších místech dotčených lidskou činností, v pásmu od nížin až do hor. Kvete od května do října.
Popis: Vytrvalá bylina. Lodyha je přímá, větvená, 10–40 cm vysoká, lysá. Listy jsou 3krát zpeřené, obvykle modrozelené na obou stranách, řapíky jsou úzce, leč zřetelně křídlaté. Hrozen je (4–)6–20květý, hustý, později se prodlužující; listeny jsou podlouhle kopinaté, celokrajné, mnohem kratší než květní stopky; kališní lístky 2, korunní lístky 4, koruna je 14–20 mm dlouhá, krémová nebo bílá, vnitřní korunní lístky se žlutými špičkami, horní korunní lístek s krátkou ostruhou, 2–4 mm dlouhou. Plodem je tobolka až 10 mm dlouhá.
Poznámka: Rod Pseudofumaria zahrnuje jen dva druhy, kromě zde představovaného je to ještě další příbuzný, rovněž nehlíznatý a poměrně bohatě větvený druh Pseudofumaria lutea. Starší literaturou byly oba druhy přiřazovány k rodu Corydalis.
Pseudofumaria alba
Pseudofumaria albaPseudofumaria alba
Pseudofumaria alba
Fotografováno dne 4. 9. 2005 (Slovinsko, Julské Alpy, Trenta, Alpinum Juliana).