Syn.: Borckhausenia capnoides Fuss, Corydalis gebleri Ledeb., Fumaria capnoides L.
České mená: dymnivka bílá (Sloboda 1852), dymnivka Geblerova (Dostál 1950), dymnivka žlutobílá (Dostál 1989)
Slovenské mená: chocholouš vláknatý (Reuss 1853), dymica Gelberova (Dostál 1950), chohlačka žltobiela (Marhold et Hindák 1998), chochlačka žltobiela (Goliašová 2002)
Čeľaď: Fumariaceae DC. – zemědýmovité / zemedymovité; Papaveraceae Juss. – makovité
Corydalis capnoides
Rozšírenie: Euroázijský druh s rozsiahlym areálom. V Európe sa vyskytuje od Východných Álp (Taliansko, Rakúsko), ďalej v Západných Karpatoch (Slovensko, Poľsko), tiež vo Východných Karpatoch (Ukrajina, Rumunsko). Smerom na východ je rozsiahly hiát a druh sa vyskytuje až v severovýchodnej časti európskeho Ruska, ďalej celá Sibír a pohoria strednej Ázie po Tibet.
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku riedko roztrúsene v pohoriach centrálnych Západných Karpát: Chočské vrchy, Belianske a Nízke Tatry, Slovenský raj, Branisko, vzácne sa vyskytuje aj v Slovenskom krase a tiež v niektorých kotlinách (Spiš).
Ekológia: Vyskytuje sa v tienistých lesoch, na sutiach, pod skalnými stenami, v tienistých štrbinách skál, popri lesných cestách. Vyhľadáva miesta so slabo zapojenou vegetáciou obvykle na vápenci, ojedinele aj na melafýre, v podhorskom až horskom stupni. Vyžaduje kamenisté, humózne, zásadité a vlhké pôdy. Kvitne v máji až júni (auguste).
Corydalis capnoides
Opis: Jednoročná (ozimná) rastlina vysoká 20–40 cm, bez hľuzy. Byľ vystúpavá, rozkonárená, holá. Listy stopkaté 2× perovito zložené, lístky 3-segmentové, s 3-dielnymi segmentmi. Strapce pazušné, priame, málokveté, dolné listene delené, horné ± jednoduché, kvety dlho stopkaté, žltobiele, okolo 15 mm dlhé, vpredu žlté, ostroha dlhá. Plod je podlhovasto čiarkovitá, 2–5 cm dlhá, previsnutá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Chochlačka žltobiela je vzácny druh, ohrozuje ho lesné hospodárenie a zmena stanovíšť. V niektorých prípadoch zošľap. Na Slovensku je zákonom chránená, zaradená medzi zraniteľné druhy (VU).
Poznámka: Vzácny a nenápadný druh.
Corydalis capnoidesCorydalis capnoides
Corydalis capnoides
Foto: 31. 5. 2010 (Slovensko, Nízke Tatry).