Syn.: Corydalis fabacea Pers., Fumaria fabacea Retz., Pistolochia intermedia (L.) Bernh.
Česká jména: dymnivka pevná (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), dymnivka bobovitá (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: chocholouš bobový (Reuss 1853), dymica bôbovitá (Dostál 1950), chohlačka (Marhold-Hindák 1998), chochlačka prostredná (Goliašová 2002)
Čeleď: Fumariaceae DC. – zemědýmovité; Papaveraceae Juss. – makovité
Corydalis intermedia

Corydalis intermedia

Rozšíření: Vyskytuje se ve střední Evropě, na jihozápadě po jižní Francii, na jihu po střední Itálii, na východě až na Ukrajinu, a v severní Evropě. V ČR je výskyt velmi nerovnoměrný a mezerovitý.
Ekologie: Roste v hájích a smíšených listnatých lesích (často suťových) na výživných, humusem bohatých, ale také na chudých, mělkých a kamenitých půdách.
Popis: Z malé podzemní hlízy vyrůstá přímá nebo obloukem vystoupavá, 5–20 cm vysoká lodyha, s bledavým listenem při bázi. Lodyžní listy (3–5) jsou dlouze řapíkaté, 2x trojčetné, v obrysu zaobleně trojúhelníkovité. Jejich lístky jsou široce obvejčité, dlanitě 2–5klané až 2–5dílné, s podlouhle vejčitými a tupými úkrojky. Květenstvím je hrozen s 1–5(–8) květy. Listeny jsou vejčité, celokrajné, velmi zřídka vpředu s 2–3 malými tupými zoubky. Květy jsou světle nachové, vzácně bílé. Přední okraj horního korunního lístku je mírně vzhůru ohnutý, ostruha je rovná nebo na konci poněkud zakřivená. Kvete v březnu a dubnu (vzácně i v květnu). Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je dymnivka bobovitá řazena k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a).
Corydalis intermedia
Corydalis intermedia
Fotografovali Dagmar Kohoutová, dne 6. 4. 2007 (Zvolská homole) a Naďa Gutzerová, dne 21. 4. 2013 (v zámeckém parku ve Slatiňanech).