Syn.: Aira canescens L., Weingaertneria canescens (L.) Baumg.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Corynephorus canescens
Rozšíření: Západní a střední Evropa, na východě areálu vzácně zasahuje až do střední části evropského Ruska, dále jih Skandinávie, severní Afrika, západní pobřeží Severní Ameriky (Kanada), nepůvodní na severovýchodě Severní Ameriky. U nás se vyskytuje roztroušeně především v teplých oblastech středních a severozápadních Čech (Polabí), také na jižní Moravě (Doubrava na Hodonínsku), vzácněji na Třeboňsku a Opavsku. Na Slovensku roste především v Záhorské, Podunajské a Východoslovenské nížině.
Ekologie: Roste na otevřených trávnících písčin (diagnostický a dominantní druh), při okrajích písčitých borů, v pískovnách a kolem cest, v pásmu od nížin po pahorkatiny. Kvete od června do července.
Corynephorus canescens
Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá rostlina, 15–30 cm vysoká, čepele přímé, štětinovité, až 6 cm dlouhé, šedozelené, pochvy při bázi často narůžovělé, jazýček 2–3 mm dlouhý, zašpičatělý. Lata je úzká, stažená, až 8 cm dlouhá, větévky jen za květu rozestálé, plevy kopinaté, 2krát delší než plucha, plucha drsná, špičatá, osina skoro stejně dlouhá jako plucha, na konci kyjovitá, obilka okoralá.
Ohrožení a ochrana: Paličkovec šedavý je zařazen k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím pozornost (C4a).
Corynephorus canescens
Corynephorus canescensCorynephorus canescens
Corynephorus canescens
Corynephorus canescens
Corynephorus canescens
Fotografovali Ladislav Hoskovec, dne 20. 8. 2006 (Hodonínsko, Váté písky), Naděžda Gutzerová, ve dnech 15. 5. a 19. 6. 2013 (Vesecký kopec).