Syn.: Lophoschoenus hornei (C. B. Clarke) Stapf, Schoenus hornei C. B. Clarke, Tetraria hornei (C. B. Clarke) T. Koyama
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Costularia hornei
Rozšíření: Endemit vyšších žulových ostrovů Seychel. Roste pouze na ostrovech Mahé, Praslin a Silhouette. Rod má výrazně gondwanský původ, jeho přibližně 20 druhů je soustředěno do dvou území. Jedno zabírá jižní Afriku, Madagaskar, Maskarény a Seychely, druhé Borneo, Moluky a Novou Kaledonii, na níž se vyskytuje nejvíce druhů, celkem 12.
Ekologie: Lesní světliny, okraje skalek a otevřená skalnatá místa ve středních polohách ostrovů (200–600 m n. m.). Roste v mělké skeletovité půdě i ve štěrbinách na glacis, na stanovištích s nedostatkem živin, vysýchavých, ale často ovlivňovaných horizontálními srážkami.
Costularia hornei
Popis: Statná trávovitá trsnatá bylina. Z oddenku vyrůstají velmi zkrácené sterilní výhony, na nichž se tvoří „přízemní růžice“ až 1 m dlouhých a 3–5 mm širokých, čárkovitých, tuhých, sytě zelených listů, které jsou na okraji ostře drsné. Květonosné lodyhy prorůstají ze středu výhonů, jsou oblé, oddáleně trojřadě olistěné (lodyžní listy jsou výrazně kratší jak listy sterilních výhonů) a 0,9–1,5 m vysoké. Na vrcholu nesou dosti bohatou jednostrannou latu drobných zlatohnědých klásků. Klásky jsou mnohokvěté, mají dvouřadě uspořádané plevy; v paždí plev vrůstají kratičké dvoukvěté útvary, v nichž dolní květ je funkčně samčí nebo oboupohlavný, horní funkčně samičí nebo rovněž oboupohlavný. V každém květu je vyvinuto 6 okvětních štětinek, 3 tyčinky a gyneceum srůstající ze 3 plodolistů, se ztloustlou vytrvalou bází čnělky. Nažka je drobná, vejcovitá nebo kuželovitá.
Costularia hornei
Poznámka: Někteří badatelé oddělují od rodu Costularia samostatný rod Lophoschoenus; oprávněnost takového postupu není ale jednoznačně prokázána.
Costularia horneiCostularia hornei
Costularia hornei
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, ve dnech 2. a 4. 2. 2011 (Seychely, ostrov Mahé: NP Morne Seychellois, Morne Blanc a glacis Copolia).