Syn.: Cotyledon arborescens Mill., Cotyledon punctata Lam., Crassula arborea Medik., Crassula cotyledon Jacq., Crassula cotyledonifolia Salisb., Sedum arborescens (Mill.) Kuntze, Toelkenia arborescens (Mill.) P. V. Heath
Česká jména: tlustice stromovitá (Presl 1846)
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Crassula arborescens
Rozšíření: Druh jižní Afriky s areálem rozprostřeným v Západním i Východním Kapsku, zasahuje rovněž do provincie KwaZulu-Natal a Svazijska. V areálu se rozlišují dva poddruhy, kromě nominátního je to ještě poddruh Crassula arborescens subsp. undulatifolia, který se vyskytuje jen ve Východním Kapsku, v jižní části Klein Winterhoek Mountains.
Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci na plně osluněných skalnatých a kamenitých svazích, ve vegetačních formacích fynbos a renosterveld.
Crassula arborescens
Popis: Bohatě větvený sukulentní keř či až menší strom dorůstající výšky až okolo 3 m. Kmen je přímý, poměrně robustní, větve jsou vystoupavé až přímé, v průřezu okrouhlé. Listy jsou vstřícné, přisedlé, obvejčité, dužnaté, na vrcholu zaokrouhlené nebo slabě hrotité, někdy zvlněné (subsp. undulatifolia), lysé, šedozelené, na líci tečkované. Květenství je terminální, vrcholičnaté, stopkaté; listeny jsou drobné, dužnaté, vejčité; květy jsou 5četné, kališní cípy jsou kopinaté, lysé; korunní lístky jsou kopinaté, odstálé, bílé až růžové, špičaté. Plody jsou měchýřky.
Využití: V jižní Africe nachází tato tlustice uplatnění v tradiční medicíně, používá se při léčbě epilepsie. Jinde ve světě bývá pěstována jako dekorativní sukulentní rostlina.
Crassula arborescens
Crassula arborescens
Crassula arborescens
Fotografovala Věra Svobodová, dne 17. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Little Mini Karoo). Za pomoc při identifikaci druhu děkujeme Tomáši Procházkovi.