Syn.: Crassula clavifolia E. Mey. ex Harv., Crassula micrantha Schönland, Crassula obliqua Haw., nom. illeg., Crassula smutsii Schönland, Globulea atropurpurea Haw., Globulea clavifolia E. Mey. ex Harv. et Sond.
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Crassula atropurpurea
Rozšíření: Druh s dosti velkým areálem v Jihoafrické republice v provinciích Northern, Western a Eastern Cape, přesahuje i na jih Namibie.
Ekologie: Stanovištěm jsou místa s nezapojenou vegetací na skalnatých nebo křovinatých svazích, lokality vystupují od hladiny moře až do nadmořské výšky 2000 m.
Crassula atropurpurea
Popis: Vytrvalý sukulentní keřík, někdy jen s přízemními listy, jindy vytváří dužnaté, později dřevnatějící větvičky, které dorůstají výšky až 60 cm. Listy jsou vstřícné, nejčastěji sboku smáčknuté, obkopinaté nebo obvejčité, řidčeji téměř oblé, válcovité, (0,8–)1,5–3(–6) cm dlouhé a (0,3–)0,6–2,5(–3,5) cm široké, na vrcholku tupé až uťaté, řidčeji špičaté, lysé nebo na povrchu papilnaté až krátce brvité, zelené, většinou nápadně červeně naběhlé. Květenství je vrcholičnatá lata, složená z vijanů; květní stopky jsou 0,1–0,4 mm dlouhé; květy jsou 5četné; kališní cípy jsou dužnaté, trojúhelníkovité, 2–3 mm dlouhé, zelené nebo červené, na ploše chlupaté a na okraji brvité; koruna je trubkovitá, korunní trubka je asi 0,5–0,8 mm dlouhá, cípy jsou přímé, 3,5–4,5 mm dlouhé, špička je žlábkovitá; tyčinek je 5; gyneceum je složeno z 5 volných plodolistů. Plody tvoří souplodí měchýřků.
Poznámka: Velmi variabilní druh, zejména na západě areálu tvoří více morfologicky odlišných typů hodnocených obvykle na úrovni variet. Badatelé jich rozlišují asi 7, často se však vyskytují přechodné formy. Vyobrazené rostliny odpovídají nejspíše nominátní varietě Crassula atropurpurea var. atropurpurea, která převládá ve východní části areálu.
Crassula atropurpurea
Crassula atropurpurea
Crassula atropurpurea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 18. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Garden Route National Park, Robberg).