Syn.: Crataegus curvisepala Lindman subsp. lindmanii (Hrabětová) Byatt, Crataegus calycina Peterm. subsp. calycina Franco, Crataegus calycina auct. non Peterm.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Crataegus lindmanii
Rozšírenie: Areál rozšírenia druhu nie je celkom známy, nakoľko mnoho autorov ho mylne zahŕňalo do Crataegus calycina Peterm. Predpokladá sa, že siaha od južnej Škandinávie po stredné Francúzsko, na juhu ho ohraničujú Alpy a Západné Karpaty. Druh je udávaný z Estónska, Litvy a Poľska. Známe sú dve lokality v západnej časti Sliezskej pahorkatiny. V Českej republike je známy približne z 11 lokalít. V rámci Slovenska sa vyskytuje najmä na severe územia vo Východných Beskydách, Slánskych vrchoch, Liptovskej kotline, Nízkych Tatrách. Počet známych lokalít je približne 15. Naposledy nájdené dve lokality sú z Pienin.
Ekológia: Rastie v krovinných spoločenstvách typu Lonicero nigrae-Coryletum, na okrajoch lesov, na rúbaniskách v mladých obnovujúcich sa porastoch, na pasienkoch a pod., od kolínneho až do montánneho stupňa. Je svetlomilný, fakultatívny kalcifyt.
Crataegus lindmanii
Opis: Ker 3–4 m vysoký, spravidla s obrátene vajcovitým až nepravidelným habitusom. Borka je tmavosivá, kôra sivohnedá, mladšie konáre má pomerne tŕnisté, tŕne rovné, 5–15 mm dlhé. Listy na plodonosných brachyblastoch sú široko vajcovité až deltoidné so široko klinovito zbiehavou bázou, sú delené úzkymi výkrojkami na 5–7 lalokov s ostrými vrcholmi a ostro pílkovitým okrajom až po lisovú stopku. Prílistky polotrváce, polmesiacovité, na vrchole naspäť ohnuté s pílkovitým okrajom, na vrchole zúbkov bradavičkaté žliazky. Hypantium a kvetné stopky holé alebo riedko chlpaté. Kališné zuby úzko trojuholníkovité, tyčinky s červeno-purpurovými peľnicami, čnelka 1, rovná. Súplodie je tvorené s 1–5 plodmi. Plody sú stredne veľké úzko elipsoidne až výrazne valcovité kôstkovice s úzko až čiarkovito trojuholníkovitými, vzpriamenými až dovnútra ohnutými kališnými lístkami, kôstka 1.
Crataegus lindmaniiCrataegus lindmanii
Crataegus lindmanii
Ohrozenie a ochrana: Ohrozenie pre hloh Lindmanov vyplýva z postupnej sukcesie lokalít náletovými krovinami a nelegálnym výrubom. Z hľadiska ohrozenosti hloh Lindmanov na Slovensku patrí medzi ohrozené druhy (EN), je i zákonom chránený. V Českej republike je zaradený medzi taxóny nedostatočne preštudované (C4b), v Červenej knihe Estónska v kategórii ohrozený (EN). V Poľsku sa tento druh nenachádza v Červenom zozname, čo pravdepodobne vychádza z jeho nedostatočného zmapovania.
Poznámky: Hloh sú taxonomicky nesmierne komplikované kvôli rozsiahlej hybridizácii a introgresii medzi všetkými domácimi druhmi.
Na Slovensku sa na produkty hybridizácie C. lindmanii a C. monogyna Jacq. s prevahou znakov C. lindmanii vzťahuje meno C. plagiosepala Pojark. Pre krížence C. monogyna a C. lindmanii s prevahou znakov C. monogyna sa vzťahuje meno C. kyrtostyla Fingerh. Rovnako aj nothotaxon C. dunensis Cinovskis je produktom kríženia C. lindmanii a C. curvisepala Lindman s prevahou znakov hlohu Lindmanového.
Crataegus lindmanii
Foto: 26. 5. 2009 (foto kvetov, púčikov, brachyblastov – Slovensko, Šajba, k.ú. Lechnica) a 8. 1. 2010 (foto plodov herbárové položky z lokality Šajba a z lokality Hałuszowa, Poľsko).