Syn.: Crepis confusa Woł., Crepis conyzifolia subsp. confusa (Woł.) Domin, Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre subsp. conyzifolia, Crepis grandiflora (All.) Tausch, Crepis jacquinii auct. non Tausch: Csató, Hieracium conyzifolium Gouan, Hieracium grandiflorum All.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Crepis conyzifolia
Rozšírenie: Taxón s ťažiskom výskytu v Európe, kde sa vyskytuje v Pyrenejách, celých Alpách, v Apeninách, Karpatoch, pohoriach štátov bývalej Juhoslávie a v horách severného Balkánu.
V Českej republike sa vyskytuje v Krkonošiach, Králickom Snežníku a v Hrubom Jeseníku. Na Slovensku vo väčšine pohorí a niektorých kotlinách centrálnych Západných Karpát, veľmi hojne v celých Tatrách, Fatrách, na východ až po Bukovské vrchy, v predhoriach vzácne, druh je udávaný zo Slovenského krasu.
Ekológia: Vyskytuje sa na horských lúkach a pasienkoch, na zarastených, nepohyblivých hrubých sutinách, vo svetlinách v kosodrevine. Vyžaduje vlhké, nevápenaté, humózne i rašelinové, hlinité, viac menej kyslé pôdy. Optimum výskytu má v subalpínskom, bežne ju nachádzame však aj v horskom, vzácnejšie v alpínskom stupni. Kvitne od júla do septembra.
Crepis conyzifolia
Opis: Trváca rastlina vysoká 15–50 cm. Podzemok špicatý, krátky. Byľ priama, hranatá, riedko olistená, s 2–5 jednoúborovými konárikmi, ± holá. Listy sýtozelené, krátko bledo chlpaté, zriedkavo holé, prízemné v ružici, obrátene kopijovito podlhovasté, 5–30 × 1–5 cm, klinovito zúžené do krídlatej listovej stopky, zubaté až perovito zárezové, končisté alebo tupé, dolné byľové listy sediace alebo krátko stopkaté, kopijovité, vyššie podlhovasté alebo kopijovité, celistvookrajové, končisté. Úbory v počte 1 až 10, veľké, až 4 cm v priemere, jednotlivé, zákrov zvonkovitý, listene čiarkovito kopijovité, vonkajšie nerovnaké, vnútorné 2× dlhšie, kvety zlatožlté až oranžovožlté, 2–3 cm dlhé, nažky 7–8 mm dlhé, vretenovité, chocholec snehobiely.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa druh vyskytuje, nie je škarda veľkoúborová príliš vystavená tlaku ľudských aktivít. Niektoré, najmä nižšie položené populácie, ohrozuje zarastanie horských lúk a pasienkov po ukončení tradičného obhospodarovania. Vo viacerých pohoriach ide o veľmi hojný druh. V Českej republike je škarda veľkoúborová zaradená medzi silne ohrozené druhy (C2b), na Slovensku je v národnom červenom zozname v kategórii menej dotknutých druhov (LC). Nie je zákonom chránená.
Poznámka: Zo slovenských hôr je udávaný taxón škarda veľkoúborová zmenená – Crepis conyzifolia var. confusa (Woł.) Domin. Ide o karpatský endemit.
Crepis conyzifoliaCrepis conyzifolia
Crepis conyzifolia
Foto: 3. 8. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry) a 2. 8. 2010 (Vysoké Tatry).