Syn.: Berinia pannonica (Jacq.) Sch. Bip., Crepis rigida Waldst. et Kit., Hieracioides pannonicum (Jacq.) Kuntze, Hieracium pannonicum Jacq. – škarda tuhá
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Crepis pannonica
Rozšíření: Ukrajina a jih evropského Ruska, zasahuje na Sibiř, Kavkaz a do panonské oblasti střední Evropy. U nás roste jen na jediné jihomoravské lokalitě, kde probíhá západní hranice areálu, jediná lokalita tohoto druhu se nachází i na Slovensku.
Ekologie: Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních, v pásmu pahorkatin.
Popis: Vytrvalá nebo dvouletá bylina, 20–120 cm vysoká, lodyha přímá, hranatá, nahoře větvená, listy tuhé, obkopinaté až eliptické, vykrajovaně zubaté, úbory v chocholičnaté latě na vystoupavých větvích, zákrovní listeny na krajích kratičce běloplstnaté, květy žluté. Plodem jsou žebernaté nažky.
Ohrožení a pchrana: Škarda panonská patří k velice vzácným druhů, na řadě historických lokalit vymizela. Je zařazena ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§1). Stejným stupněm ohrožení je hodnocena i na Slovensku, samozřejmě i zde je chráněna zákonem (CR/§).
Crepis pannonicaCrepis pannonica
Crepis pannonicaCrepis pannonica
Fotografováno dne 19. 8. 2004 (Slovensko, Salka).