Syn.: Agaricus caulicinalis Bull., Agaricus scabellus Alb. et Schwein., Agaricus stipitarius Fr., Agaricus stipitarius var. caulicinalis (Bull.) Fr., Androsaceus epichloë (Fr.) Rea, Chamaeceras epichloa (Fr.) Kuntze, Chamaeceras epichloë (Fr.) Kuntze, Collybia stipitaria (Fr.) Gillet, Crinipellis caulicinalis (Bull.) Rea, Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat., Marasmius epichloë Fr., Marasmius scabellus (Alb. et Schwein.) Morgan, Marasmius stipitarius (Fr.) J. E. Lange – vlasokožka drsná, vlasovka
Čeleď: Marasmiaceae Roze ex Kühner – špičkovité
Crinipellis scabella
Rozšíření: Je rozšířená v mírném pásmu severní polokoule.
Ekologie: Vyrůstá dosti hojně v červnu až listopadu na chudých, sušších travnatých místech na spodní části živých i odumřelých travin a bylin nebo na jejich zbytcích, vzácněji i na větvičkách.
Crinipellis scabella
Popis: Klobouk má v mládí průměr 3 mm, je téměř kulovitý s malým hrbolkem, postupně polokulovitý, vyklenutý až plochý o průměru do 15 mm. Povrch klobouku je zpočátku celý pokrytý hnědými nebo červenohnědými radiálními chloupky, později se při zvětšování klobouku objevuje krémový podklad, propletené chloupky zůstávají především na středu klobouku a jejich barva se postupně mění na oranžově hnědou. Ve stáří se často objeví zelené zbarvení porostem řas. Lupeny jsou řídké, střídané kratšími, téměř volné, mají bílou až krémovou barvu. Třeň je válcovitý, 5–30 mm dlouhý, do 1 mm tlustý, někdy stlačený, často se zužuje u báze, je pokrytý hnědými chloupky, na vrcholu je světlejší. Výtrusný prach je bělavý, výtrusy široce elipsoidní až protáhlé, 8,5–9,5 × 4,5–6 μm velké.
Záměny: Dost nezaměnitelná, typická chlupatým třeněm a výrazně zbarvenými radiálními chlupy na klobouku.
Využití: Je nejedlá.
Crinipellis scabellaCrinipellis scabella
Crinipellis scabella
Fotografováno dne 5. 12. 2009 (Jičínsko, Veliš).