Syn.: Crinum firmifolium var. geophilum H. Perrier, Crinum firmifolium var. hygrophilum H. Perrier, Crinum firmifolium var. xerophilum H. Perrier, Crinum ligulatum Baker, Crinum voyronii Jum.
Česká jména: křín (Presl 1846, Mareček 1994)
Čeleď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Crinum firmifolium

Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se především v jeho východní části, zasahuje však zřejmě i na severozápad ostrova, byl tedy zaznamenán v provinciích Antsiranana, Mahajanga, Toamasina a Toliara. Poměrně variabilní druh, některými autory jsou rozlišovány čtyři vnitrodruhové taxony. Celkově je na Madagaskaru v současnosti popsáno z tohoto rodu asi 11 druhů, z nichž je 10 endemických, některé z nich jsou zřejmě endemické jen dosti úzce.

Ekologie: Roste v tropických vlhkých i sušších lesích a lesních lemech, na mýtinách a světlinách, kolem vodních toků, v mokřinách, ale i v xerofilních křovinách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1300 m.

Crinum firmifolium

Rozšíření: Vytrvalá bylina, 60–150(–200) cm vysoká, s podzemní cibulí dosahující 10–14 cm v průměru. Listy jsou řemenovité, 40–100 cm dlouhé a 3–8 cm široké. Stvol je přímý, na svém vrcholu nese okolík 5–20(–30) přisedlých květů, pod nimi jsou dva kopinaté až kopisťovité listeny, které jsou 3–8 cm dlouhé; okvětí je řepicovité, bílé, trubka je 6–20 cm dlouhá, cípy jsou čárkovité až kopinaté, 6–10 cm dlouhé; tyčinky dorůstají zhruba do dvou třetin délky okvětních cípů, čnělka je stejně dlouhá nebo dokonce delší než cípy. Plodem je tobolka dosahující až 6 cm v průměru.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2014) jej z hlediska ohrožení klasifikuje jako méně dotčený druh (LC).

Crinum firmifolium
Crinum firmifolium
Crinum firmifolium

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 22. 10. 2016 (Madagaskar, Réserve spéciale d’Analamazaotra).