Biologická klasifikace: Animalia, Reptilia, Crocodilia, Crocodylidae
Syn.: Crocodilus madagascariensis Grandidier, 1872; Crocodilus marginatus Geoffroy, 1827; Crocodilus multiscutatus Rüppell, 1826; Crocodilus vulgaris Cuvier, 1807; Crocodilus vulgaris var. madagascariensis Boettger, 1877, Crocodylus madagascariensis Grandidier, 1872, Lacerta crocodila Shaw et Nodder, 1800
Česká jména: krokodýl nilský
Anglická jména: Nile crocodile

Crocodylus niloticus, krokodýl nilský
Crocodylus niloticus, krokodýl nilský

Rozšíření: Žije v Africe, od Senegalu na západě přes Mali, Niger, Čad, Súdán až do Somálska na východě a od východního Egypta na severu až po východní část Jihoafrické republiky na jihu kontinentu, vyskytuje se i na ostrově Madagaskar. Na tomto rozsáhlém území je rozlišováno několik poddruhů.

Způsob života: Obývá zaplavované oblasti, okolí jezer, břehy a ústí velkých řek, mokřiny a močály, snáší i brakickou vodu.
Žije samotářsky nebo v malých skupinách stejně velkých zvířat. Dny tráví na břehu nebo ve vodě, kde vyčkává na nepozorná zvířata, která přicházejí pít. Loví antilopy, pakoně, zebry, buvoly, troufne si i na větší zvířata nebo lvy. Neumí žvýkat, ale v žaludku má silné trávící šťávy a kamínky, které pomáhají rozmělňovat potravu. Suché období přežívá pod břehem v prostorné noře nebo zahrabaný v bahně.
Pohlavně dospívá v 6–7 letech. K páření dochází ve vodě. Samice na písčitém břehu v bezpečné vzdálenosti od vody vyhrabe hnízdní komůrku, do které naklade 25–85 vajec. Snůšku hlídají oba rodiče po dobu asi 90 dnů. Když se začnou ozývat mláďata, samice vejce odkryje a pomůže jim ven. Mláďata odnáší matka v tlamě do vody a střeží je oba rodiče po několik týdnů až měsíců. Malí krokodýlové se živí hmyzem, žábami, korýši a malými rybkami, napadnout je mohou varani, čápi, dravci nebo dokonce dospělí krokodýli.

Popis: Mohutný plaz dosahující délky těla 250–550 cm a hmotnosti 250–750 kg. Tělo je protáhlé, olivově zelené, šedohnědé s tmavými skvrnami a velkými nepřekrývajícími se šupinami, ocas je poměrně dlouhý a silný. Břicho je žluté nebo zelenkavé. Hlava je dlouhá, poměrně široká, na konci zúžená. Oči, nosní dírky a uši leží v horní linii hlavy, takže vidí, slyší a dýchá, i když je ponořený ve vodě. Zuby jsou ostré, kuželovité, čtvrtý zub ve spodní čelisti vyčnívá a je vidět i při zavřené tlamě. Přední končetiny mají pět prstů, zadní jsou čtyřprsté a jsou opatřeny plovacími blánami.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC), na mnoha lokalitách původního výskytu byl však vyhuben. Hlavní nebezpečí pro krokodýly představuje úbytek vodních stanovišť, kontaminace vody, odvodňování, nelegální těžba písku. Mezi další hrozby patří zabíjení dospělých jedinců a ničení hnízd. Je zahrnut pod ochranu mezinárodní obchodní úmluvy CITES.

Crocodylus niloticus, krokodýl nilský
Crocodylus niloticus, krokodýl nilský
Crocodylus niloticus, krokodýl nilský
Crocodylus niloticus, krokodýl nilský

Fotografovaly Jindřiška Vančurová, ve dnech 2. a 3. 9. 2018, a Věra Svobodová, dne 10. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Kruger National Park).