Syn.: Croton albescens Andersson, Croton brevifolius Andersson, Croton incanus Andersson, Croton macraei Hook. f., Croton rivinifolius var. scouleri (Hook. f.) Svenson, Croton scouleri var. glabriusculus A. Stewart, Oxydectes scouleri (Hook. f.) Kuntze
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Croton scouleri
Rozšíření: Endemit Galapág, téměř melodramaticky variabilní. Podle snad nejobjektivnější literatury se rozlišují na ostrovech čtyři variety: Croton scouleri var. brevifolius (z ostrovů Floreana a Isabela), C. s. var. darwinii (Darwin, San Cristóbal, Santa Cruz, Santiago, Wolf), C. s. var. grandifolius (Darwin, Isabela, Pinta, Santa Cruz, Santiago) a samozřejmě varieta nominátní C. s. var. scouleri (Española, Fernandina, Floreana, Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, Santa Fé, Santiago). Rádi bychom tomuto rozdělení věřili, i když si uvědomujeme, že u tohoto druhu existují i odlišné infraspecifické klasifikace. Někdy jsou dokonce rozdíly mezi těmito jednotlivými taxony bagatelizovány, což však nespatřujeme jako oprávněné.
Ekologie: Roste v xerofilních křovinách a suchých lesích, společně s druhy Bursera graveolens, Cordia lutea, Gossypium darwinii, Jasminocereus thouarsii, Lantana peduncularis, Prosopis juliflora, Scutia spicata, Waltheria ovata aj., v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1300 m.
Croton scouleri
Popis: Dvoudomý, údajně však vzácně i jednodomý keř nebo malý strom se štíhlým kmenem a šedivou borkou, 2–6 m vysoký, vytvářejí husté porosty. Listy jsou střídavé, nahloučené v horních částech větví, buď s řapíky 15–18 mm dlouhými a čepelemi vejčitými, 3–5 cm dlouhými, na bázi zaokrouhlenými až srdčitými (u var. brevifolius), anebo jsou jen krátce řapíkaté (3–7 mm), s čepelemi čárkovitými, 5–10 cm dlouhými a jen nanejvýše 4 mm širokými (u nominátní variety), na okraji jsou listy mělce zubaté, chlupaté, někdy až našedivělé plstnaté. Květenství vyrůstá z úžlabí listů, je hroznovité, přímé, 4–10 cm dlouhé, zhruba 20květé; květy jsou drobné, jednopohlavné, koruna samčích květů je bílá, 5četná, korunní lístky jsou 1,8–3,6 mm dlouhé, tyčinek je 14–22, samičí květy mají 5 nazelenalých, 1,4–2 mm dlouhých kališních lístků, korunní lístky chybí. Plody jsou trojpouzdré tobolky, dosahují 5–7 mm v průměru.
Ohrožení a ochrana: Druh je na ostrovech běžný, Červený seznam IUCN (2014) jej řadí do kategorie méně dotčených druhů (LC). Dosti svízelné je dosud nespolehlivé taxonomické rozlišení morfologicky vyhraněných populací.
Poznámka: Rod Croton je velmi početný. Odhaduje se, že zahrnuje na 1300 druhů z tropů celého světa. Jen na Madagaskaru najdeme v tomto rodu 146 endemických druhů. Na Galapágách sice roste endemický druh pouze jediný, avšak zase silně zatížený značnou, do umělého systému jen těžko napasovatelnou variabilitou.
Croton scouleri
Croton scouleriCroton scouleri
Croton scouleri
Croton scouleri
Croton scouleri
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 4. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Isabela).