Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Croton socotranus
Rozšíření: Vyskytuje se pouze na ostrově Sokotra v Indickém oceánu, spolu s dalšími 2 druhy rodu (všechny jsou endemické). Rod Croton je velmi početný a je zastoupen více než 1200 druhy v širokém prostoru tropů a subtropů celého světa.
Ekologie: Jedna ze základních dřevin křovité savany na ostrově. Převážně v nižších polohách v nadmořských výškách do 500 m, na skeletovitých nebo i písčitých půdách, v prostředí průměrných teplot 23–25 °C a s ročním úhrnem srážek 120–250 mm.
Croton socotranus
Popis: Dvoudomý keř nebo menší stromek do 3–5 m výšky. Větve směřují přímo vzhůru nebo mohou být deštníkově rozložené, nesou 3–4 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, krátce stopkaté nebo skoro přisedlé listy, které mají obvejčitý nebo obsrdčitý tvar, jsou celokrajné, ale na okraji poněkud zvlněné, oboustranně zelené. Květy jsou jednopohlavné, obě pohlaví tvoří drobné okolíky, poupata jsou pokryta řídkými hvězdovitými chlupy. V květech jsou vytvořeny bílé nebo krémové korunní lístky, blizny jsou dvakrát vidličnatě dělené. Plody jsou trojpouzdré tobolky asi 6 mm v průměru, na povrchu mají rovněž stopkaté hvězdovité chlupy.
Croton socotranus
Croton socotranus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21. a 22. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: svahy pod jeskyní Hoq, výstup z pobřeží na planinu Homhil).