Syn.: Valantia glabra L., Galium glabrum (L.) Röhling, Galium vernum Scop. – svízel jarní
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Cruciata glabra

Cruciata glabra

Rozšíření: Celkově roste ve středním Španělsku, Pyrenejích, v jižních Alpách a v Karpatech. Izolované arely se nacházejí také na Kavkaze, v pohořích střední Sibiře a vzácně v Himálaji. Na Moravě roste roztroušeně až hojně zejména v její severní a střední části, dále také v mezofytiku a oreofytiku moravských Karpat. Na jižní Moravě pak vzácně. V některých lokalitách ve východních a středních Čechách je zřejmě původní, na ostatních místech je nejspíš výsledkem dlouhodobé migrace druhu na západ, která je v posledních desetiletích pozorována ve střední Evropě. Českou republikou probíhá severozápadní hranice původního celkového rozšíření tohoto druhu.
Ekologie: Na Moravě roste nejčastěji na loukách, pastvinách a ve světlých lesích. V Čechách pak především na okrajích lesních komunikací, ve světlých dubohabřinách, bučinách a také ve smrkových a borových kulturách. Většinou vyhledává mírně suché až čerstvě vlhké zásadité až slabě kyselé půdy. Vyhýbá se výrazně suchým stanovištím. Svízelka lysá je diagnostickým druhem svazu Nardo-Agrostion tenuis.
Popis: Jedná se o vytrvalou rostlinu s tenkým plazivým oddenkem. Lodyhy jsou na bázi poléhavé nebo vystoupavé až přímé, 4hranné, zpravidla nevětvené a lysé. Dorůstají do výšky 10–30, někdy i 40 cm. Listy jsou kopinaté až široce kopinaté, podlouhlé nebo eliptické. Bývají 3žilné a lysé, pouze na okrajích krátce štětinatě brvité. Úžlabní vrcholíky vyrůstají ve střední a horní části lodyhy a jsou nejčastěji 3–5květé. Květy jsou oboupohlavné nebo jednopohlavné. Koruna oboupohlavných květů je 4cípá, samčích 3cípá, žlutozelená a v průměru pouze 2 mm velká. Kvete v květnu a červnu. Merikarpia jsou hruškovitého tvaru a hnědočerné barvy.
Cruciata glabra
Fotografováno ve dnech 6. a 8. 5. 2008 (Liptál).