Syn.: Valantia cruciata L., Valantia ciliata Opiz, Galium cruciata var. laevipes Mert et Koch, Galium cruciata var. ciliata Opiz, Cruciata ciliata (Opiz) Opiz, Galium cruciata (L.) Scop. – svízel křížatý
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Cruciata laevipes
Rozšíření: Evropa, od severního Španělska na sever po Velkou Británii, Německo a jižní Polsko. Na východ roste po střední Ukrajinu, Kavkaz a severní Turecko. U nás roste na většině území. Roztroušeně až místy hojně se vyskytuje v mezofytiku severní poloviny Čech, na Moravě a ve Slezsku. V termofytiku roste pouze roztroušeně, především v aluviích vodních toků. V suchých oblastech (např. jižní Morava) se vyskytuje jen zřídka. V jižních Čechách se místy šíří kolem komunikací a vodních toků do míst, kde se dříve nevyskytovala.
Ekologie: Osidluje lemy vlhkých lesů, aluvia potoků a řek, břehy příkopů a vlhké louky. Ojediněle ji můžeme najít i na ruderalizovaných stanovištích. Roste převážně na vlhkých, zásaditých až neutrálních a živinami bohatých půdách. Svízelka chlupatá je diagnostickým druhem svazu Galio-Alliarion. Kvete od května do června.
Popis: Jedná se o vytrvalou, žlutozelenou nebo zelenou bylinu s jemnými, bohatě kořenujícími oddenky a kořenovými výběžky. Lodyhy bývají přímé, 4hranné a až 60 cm vysoké, s listy i květními stopkami dlouze měkce chlupatými. Listy i palisty bývají široce kopinaté až vejčité, 3žilné, na okraji štětinatě chlupaté. Ve střední a horní části lodyhy vyrůstají 5–6květé vrcholíky. Květní stopky jsou dlouhé, měkce chlupaté. Prostřední květ vrcholíku je oboupohlavný, postranní pak samčí. Žlutá koruna je 2–3 mm velká a 4cípá. Merikarpia jsou kulovitá.
Cruciata laevipesCruciata laevipes
Cruciata laevipes

Fotografováno dne 11. 5. 2008 (Liptál, Hluboké).