Syn.: Galium pedemontanum (Bellardi) All., Valantia pedemontana Bellardi
České mená: křižnatec (Opiz 1852), svízelka piemontská (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: krížavka piemontská (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Rubiaceae Juss. – mořenovité / marenovité
Cruciata pedemontana
Rozšírenie: Rastie v celej južnej Európe, severná hranica prechádza Francúzskom, južným úpätím Álp, južnou Moravou, Slovenskom a Ukrajinou. Smerom na východ zasahuje cez Krym, predhoria Kaukazu, Anatóliu a Irán do Afganistanu a Pakistanu. Vyskytuje sa tiež v Maroku. Zavlečená je aj inde, dosť sa rozšírila napr. v Severnej Amerike. Na Morave sa vyskytuje v širšom okolí miest Znojmo a Břeclav. Na Slovensku rastie hojne na neovulkanitoch v južnej časti štátu (Burda, Štiavnické vrchy, Ipeľsko-rimavská brázda, Slovenské stredohorie), ďalej je mnoho údajov z okolia Bratislavy, Nitry a z juhu Východoslovenskej nížiny. Najsevernejšie lokality sú na úpätí Rokoša v Strážovských vrchoch, pri Tisovci v Muránskej planine a pri obci Vinné na Východoslovenskej nížine.
Cruciata pedemontana
Ekológia: Rastie na piesčitých, sprašových alebo plytkých kamenistých pôdach, na kyslých i bázických podkladoch, v rozvoľnených trávnikoch, teplomilných krovinách, v svetlých dubinách, vo vinohradoch od nížin do podhorského stupňa. V južnej časti areálu sa vyskytuje najmä v horách, napr. v Španielsku je druh uvádzaný z výšok 900–2300 m.
Opis: Jednoročná, (5–)10–40 cm vysoká, drsná bylina. Stonka vzpriamená alebo vystúpavá, zväčša nerozvetvená, hranatá s naspäť ohnutými, odstávajúcimi chlpmi. Listy 2–9(–12) × 1–4(–5) mm veľké, podlhovasté alebo elipsovité, na vrchole hrotité, v štvorpočetných, nepravých praslenoch. Kvety obojpohlavné, v (1–)2–3-kvetých vrcholíkoch. Koruna štvorcípa, žltozelená, asi 1,5 mm v priemere. Plod polguľovitý, jemne bradavičnatý. Kvitne v apríli až júni.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je druh zaradený medzi silno ohrozené taxóny (C2r) a je taktiež zákonom chránený (§1).
Cruciata pedemontana
Cruciata pedemontana
Cruciata pedemontana
Foto: 3. 5. 2010 (Slovensko, Zoborská lesostep).