Syn.: Heleochloa diandra Host
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Crypsis aculeata
Rozšírenie: Areál siaha od Mediteránu cez Blízky východ a južnú časť Sibíri až do severnej Číny a severozápadnej Indie. Izolovaný výskyt bol zaznamenaný v Etiópii. Ako neofyt bola zavlečená do južnej Afriky a Severnej Ameriky. V ČR sa v minulosti vyskytovala iba na južnej Morave asi na 30 lokalitách, recentne sa z nich zachovali iba dve v okolí obcí Novosedly a Sedlec. Na Slovensku rástla roztratene na Podunajskej nížine od Dunajskej Stredy po Štúrovo, súčasný výskyt je pravdepodobne obmedzený iba na dve mikrolokality pri Tvrdošovciach. Oboma štátmi prechádza severná hranica areálu.
Ekológia: Typickým biotopom sú na jar periodicky zaplavované a v lete suché dná jazierok a kaluží, brehy rybníkov, vlhké depresie a priekopy na pôdach s vysokým obsahom solí v nížinách. Kvitne od júla do októbra.
Biotop
Opis: Jednoročná trsnatá tráva s výškou 5–10 cm. Steblá poliehavé až vystúpavé, sploštené, 5–40 cm dlhé. Listy tmavo sivozelené, úzko kopijovité, tuhé, 2–4 mm široké, na oboch stranách holé alebo roztratene chlpaté, listové pošvy nafúknuté, hladké, neochlpené, jazýček nahradený radom chĺpkov. Súkvetím je guľovitý paklas asi do polovice zahalený listovými pošvami 2–4 horných listov. Klásky úzko kopijovité, sploštené, jednokveté, plevy nerovnaké, kopijovité, na okraji brvité, plevica tvrdá a leská, charakteristickým znakom sú kvietky s dvomi tyčinkami. Plodom je drobné okôrené zrno.
Ohrozenie a ochrana: V ČR i SR patrí medzi kriticky ohrozené (C1tCR) a zákonom chránené druhy (§).
Crypsis aculeataCrypsis aculeata
Crypsis aculeata
Biotop
Foto – júl 2004 (Slovensko, Tvrdošovce) a september 2006 (Maďarsko, Harta).