Syn.: Cucubalus baccifer L., Lychnis baccifera (L.) Scop., Scribaea baccifera (L.) Schur, Scribaea divaricata P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Silene baccifera (L.) Durande
Česká jména: skrybova rozevřená (Presl 1819), skrybovka bobulovatá (Opiz 1852), nadmutice malvicovitá (Sloboda 1852), nadmutice obecná (Čelakovský 1879), nadmutice bobulnatá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cucubalus baccifer
Rozšíření: Evropský druh, na severu zasahuje po Německo, na východě až do západní Sibiře, také v Malé Asii, Íránu a na Kavkaze. Snad i východněji (až do Himálaje), zde je však taxonomické postavení rostlin zatím údajně nejisté. U nás je poměrně hojný u větších řek v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste v lužních lesích, na březích vodních toků, nezřídka na dočasně zaplavovaných stanovištích, obvykle na půdách vlhkých, v pásmu nížin a pahorkatin. Vykvétá od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, šplhavá nebo poléhavá, lodyha je až 2 m dlouhá, křehká, větvená, uzlinatá, většinou pýřitá. Dolní a střední listy jsou řapíkaté, dolní kopinaté až vejčitě kopinaté, směrem nahoru se listy zmenšují až přecházejí do podoby listenů. Květy jsou nicí, 5četné, kalich je v době květu zvonkovitý, za plodu nazpět odstálý, korunní lístky členěné, zelenavě bílé, pakorunka je tvořena dvěma ouškovitými sbíhavými výrůstky. Plod se podobá černé bobuli, později vysychavý.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je nadmutice bobulnatá zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Silene baccifera
Silene baccifera
Silene baccifera
Fotografovaly Jiřina Drlíková, v červenci 2008 (Karvinsko); Naděžda Gutzerová, dne 28. 7. 2014 (poblíž Trnávky u Chvaletic).