Syn.: Balantium culcita (L’Her.) Kaulf., Dicksonia culcita L’Hér.
Čeleď: Culcitaceae Pic. Serm.
Culcita macrocarpa
Rozšíření: Kapradina vyskytující se v Makaronésii (na Azorských ostrovech, Madeiře a Tenerife) a na Pyrenejském poloostrově (ve Španělsku v Galicii, Andalusii a na pobřeží Kantábrie; v kontinentálním Portugalsku se nachází v Serra de Pias, tady pravděpodobně naturalizovaná.
Ekologie: Roste v otevřených vlhkých lesích u pobřeží a kolem řek, v hlubokých údolích, často v blízkosti vodopádů, na vřesovištích, mezofilních loukách, bažinách, skalnatých svazích s chasmofytickou vegetací a častými mlhami.
Culcita macrocarpa
Popis: Robustní terestrická kapradina s tlustým plazivým nebo vystoupavým oddenkem, pokrytým přetrvávajícími bázemi listů a dlouhými chlupy. Kožovité lesklé listy vyrůstají na vrcholu krátkého kmene, jsou v obrysu trojúhelníkovité, obvykle více než 1 m dlouhé. Řapíky jsou pokryté žlutými nebo hnědými dlouhými trichomy, čepele slabě chlupaté až hladké, 3–5krát zpeřené, úkrojky vejčitě kopinaté, vrcholové jsou špičaté. Žilky jsou volné, vidličnatě větvené, dosahují okraje listů. Plodné části listů jsou podobné sterilním, někdy menší. Výtrusné kupky jsou 1,5–3 mm velké, objemné, ledvinitého tvaru, tvoří se na okraji listů na konci žilek a jsou chráněny dvouchlopňovou ostěrou.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) řadí tuto kapradinu k druhům potenciálně ohroženým (NT), je chráněna vnitrostátním právem ve Španělsku i Portugalsku. Mezinárodní ochranu druhu garantuje Bernská úmluva, je uveden i ve Směrnici o stanovištích (Natura 2000).
Využití: Kapradina je místně pěstována k ornamentálním účelům a má využití v lékařství. Dlouhé trichomy se dříve využívaly k plnění matrací – z latinského culcita = polštář, matrace je odvozeno jméno rodu.
Poznámka: Rod Culcita zahrnuje pouze dva druhy s výrazně disjunktním areálem. Další druh Culcita coniifolia se vyskytuje v tropické Americe v oblasti od Mexika a Karibských ostrovů po Peru a Brazílii.
Culcita macrocarpa
Culcita macrocarpa
Culcita macrocarpa
Culcita macrocarpa
Fotografováno dne 21. 8. 2018 (Portugalsko, Azorské ostrovy, ostrov São Miguel, masiv Pico da Vara).