Syn.: Oosterdyckia capensis Crantz
Česká jména: opaduň dobronadějský (Presl 1846)
Čeleď: Cunoniaceae R. Br. – opaduňovité
Cunonia capensis
Rozšíření: Roste v jižní Africe; převážná část areálu se rozkládá v Jihoafrické republice, kde roste v provinciích Western a Eastern Cape a KwaZulu-Natal; zasahuje až do Svazijska a jižního Mozambiku.
Ekologie: Roste především v potočních nivách afromontánního lesa, a to v subtropickém až tropickém klimatu, v nadmořských výškách od mořské hladiny až po úroveň 900 m. V přírodě toleruje i poklesy teploty pod bod mrazu. Opylovači jsou motýli a blanokřídlý hmyz.
Formace afromontánního lesa se objevuje v chráněných, dostatečně vodou zásobených údolích v horských skupinách, kde navazuje na vegetaci fynbos; plošně je rozšířena v územích pravidelně dotovaných srážkami v průběhu celého roku, což jsou např. východní části provincie Western Cape.
Cunonia capensis
Popis: Rychle rostoucí stálezelený strom dorůstající výšky 12(–30) m; kmen je přímý; borka je šedohnědá, podélně rýhovaná, na starých jedincích korkovitá a velmi silná, letorosty jsou červenohnědé. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, s 2–3 jařmy; lístky jsou eliptické až kopinaté, 7–10 cm dlouhé, lysé, na okraji pilovité, špičaté; palisty jsou velké, kopisťovité. Květenství jsou husté, 10–13 cm dlouhé hrozny vyrůstající často po 2–3 v úžlabí listů; kališní lístky jsou 4; korunní lístky jsou rovněž 4, delší než kalich, bílé, vonné; tyčinky jsou 4, volné; gyneceum srůstá ze 2 plodolistů, v každém pouzdře semeníku se tvoří více vajíček. Plody jsou tobolky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Podle tohoto rodu byla ustavena čeleď Cunoniaceae, do níž je dnes řazeno 27 rodů asi s 300 druhy. Čeleď má výrazně gondwanský původ, většina druhů roste na jižní polokouli v Jižní Americe, Austrálii, Oceánii, také na Madagaskaru; na severní polokouli pronikly jen ve Střední Americe a v jihovýchodní Asii. Největší druhová diverzita této čeledi je na Nové Kaledonii. V jižní Africe jsou zástupci této čeledi překvapivě vzácní, rostou zde jen 2 druhy. Stejně jako jsou zajímavé geografické vazby celé čeledi, pozoruhodné má rozšíření i samotný rod Cunonia. Kromě našeho jihoafrického jsou ostatní druhy (různí autoři uvádějí jejich počet 15–25) endemity právě Nové Kaledonie.
Cunonia capensis
Cunonia capensis
Cunonia capensis
Cunonia capensis
Cunonia capensis
Fotografováno ve dnech 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof) a 17. 9. 2012 (Garden Route NP, Knysna, Diepwalle Forest).