Syn.: Callitropsis forbesii (Jeps.) D. P. Little, Cupressus guadalupensis subsp. forbesii (Jeps.) R. M. Beauch., Hesperocyparis forbesii (Jeps.) Bartel, Neocupressus guadalupensis var. forbesii (Jeps.) de Laub.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Cupressus forbesii
Rozšíření: Velmi malý areál se rozkládá na pomezí Kalifornie a mexického státu Baja California.
Ekologie: Typickým stanovištěm je kalifornská analogie mediteránních křovin (chaparral). Lokality leží v nadmořské výšce 450–1000 m.
Popis: Jednodomý stromek, dorůstá výšky 3–7(–10) m; koruna je kulovitá, řídká; borka je hladká, lesklá, červenohnědá nebo tmavočervená; letorosty jsou na průřezu čtvercové. Listy jsou šupinovité, vstřícné, čtyřřadé, 1–2 mm dlouhé, na rubu s malou důlkovitou žlázkou, někdy nezřetelnou. Samčí šištice jsou asi 3–4 mm dlouhé. Samičí šištice jsou kulovité, (2–)2,5–3,5 cm v průměru, hnědé, neojíněné; polygonální šupiny jsou v 4–5 párech, hladké, pupek je plochý nebo až 5 mm vystouplý. Semena jsou čočkovitá, 5–6 mm dlouhá, tmavě červenohnědá, neojíněná.
Ohrožení a ochrana: V současnosti je v přírodě známo kolem 10 000 jedinců na 8 lokalitách. Červený seznam IUCN druh hodnotí jako ohrožený (EN – endangered). Problémem je především ztráta stanovišť urbanizací, fragmentace populací a špatné zmlazování.
Poznámka: Druh byl donedávna spojován s mexickým druhem Cupressus guadalupensis, kterému se velmi podobá v morfologických znacích. V nedávné době však byly prokázány rozdíly mezi oběma taxony; C. forbesii je zřejmě nejblíže příbuzný druhu C. stephensonii.
Cupressus forbesii
Cupressus forbesii
Cupressus forbesii
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografovaná rostlina pochází z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).