Syn.: Callitropsis lusitanica (Mill.) D. P. Little, Cupressus benthamii var. lindleyi (Klotzsch ex Endl.) Mast., Cupressus coulteri J. Forbes, Cupressus excelsa J. Scott ex Carrière, Cupressus glauca Lam., Cupressus karwinskiana Regel, Cupressus lindleyi Klotzsch ex Endl., Cupressus pendula L’Hér., nom. illeg., Cupressus sinensis J. Lee ex Gordon, Cupressus thurifera Lindl., Cupressus uhdeana Gordon ex Carrière, Hesperocyparis lindleyi subsp. hondurensis (Silba) Silba, Hesperocyparis lusitanica (Mill.) Bartel, Juniperus uhdeana Gordon
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Cupressus lusitanica
Rozšíření: Ačkoli druhové jméno poukazuje na Portugalsko, druh ve skutečnosti pochází ze Střední Ameriky, kde roste ve středním a jižním Mexiku, Belize, Guatemale, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui, Kostarice i západní Panamě; není vyloučeno, že původní areál je mnohem menší a zasahoval nejdále po Nikaraguu. Ze Střední Ameriky se dostal do Evropy a dlouhou dobu byl pěstován právě v Portugalsku. V současné době jsou známy výsadby v Jižní Americe (Argentina, Bolívie, Kolumbie), v Africe (Egypt, Etiopie, Jihoafrická republika) i na Novém Zélandě
Ekologie: V domovině roste převážně v horských lesích, vytváří jednak téměř čisté porosty, jednak je roztroušen ve smíšených porostech jiných jehličnanů, zejména borovic, nebo v dubo-borových lesích. Lokality leží v nadmořské výšce 500–3000 m. Semena se vyvíjejí 2 roky.
Cupressus lusitanica
Popis: Jednodomý strom vysoký až 35 m, s korunou obvykle pyramidální; kmeny mohou dosahovat až 2 m v průměru; borka je rozbrázděná a loupe se v dlouhých plátech; větve jsou rozkladité nebo vzpřímené, dlouhé; olistěné větévky jsou tenké, většinou převislé, nepravidelné, na průřezu čtvercovité nebo poněkud smáčknuté. Listy jsou husté, šupinovité, střechovitě uspořádané, na koncových větvičkách 1–2,5 mm dlouhé, na starších až 10 mm dlouhé, šedozelené, na špičce přitisklé, tupé nebo špičaté. Samčí šištice jsou vejcovité, 3–5 mm dlouhé, jednotlivé na koncích větviček, složené z 10–16(–18) mikrosporofylů. Samičí šištice jsou jednotlivé nebo ve skupinách na koncích krátkých olistěných větviček, mají 10–18(–20) mm v průměru, tvoří je 6–8(–10) polygonálních šupin, v jejichž středu je 3–5 mm dlouhá zahnutá špička. Semena jsou početná, 3–4,5 mm dlouhá, slabě zploštělá, hnědá nebo žlutohnědá, na okraji většinou s 2 nestejnými křídly.
Využití: Dřevo je tvrdé a má využití zejména jako stavební materiál; v některých zemích, např. v Kolumbii, jsou tyto stromy vysazovány z komerčních důvodů. Důvodem výsadeb také bývá okrasný vzhled a snadná kultivace.
Cupressus lusitanicaCupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 5. 11. 2013 (Etiopie, Lalibela).