Syn.: Cuscuta arvensis Beyr. ex Engelm., Grammica campestris (Yunck.) Hadač et Chrtek
Česká jména: kokotice ladní (Dostál 1950), otočka ladní, kokotice ladní (Slavík et al. 2000), kokotice ladní (Kubát 2002)
Slovenská jména: žežulina poľná (Dostál 1950), kukučinovec poľný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Cuscuta campestris
Rozšíření: Původně severoamerický druh, jehož areál se táhne od jižní Kanady přes velkou část USA až po střední Mexiko a Antily. Byl zavlečen i do dalších oblastí světa, včetně Evropy, jeho šíření může mít až invazivní charakter. Je znám také z teplejších oblastí Česka, první výskyt na našem území je doložen k roku 1883.
Ekologie: Roste často na stanovištích dotčených lidskou činností, na úhorech, polích, polních cestách, v hospodářských dvorech, podél cest i železničních tratí, ale dokonce také na travnatých stráních, slaniskách a na dnech letněných rybníků. Kvete od července do září.
Cuscuta campestris
Popis: Jednoletá parazitická liána, nezelená, s lodyhou ovíjivou, větvenou, nažloutlou, méně často bělavou nebo i narůžovělou, lysou, na hostiteli přichycenou haustorii. Květenství je (3–)7–15(–25)květé klubíčko, které se po odkvětu poněkud válcovitě prodlužuje. Květy jsou oboupohlavné, 5četné, 2–3 mm dlouhé, bílé nebo nažloutlé až narůžovělé, krátce stopkaté; kalich je zvonkovitý, zhruba stejně dlouhý jako korunní trubka, kališní cípy jsou vejčité, korunní cípy jsou trojúhelníkovité, špičaté, kratší nebo stejně dlouhé jako korunní trubka; tyčinek je 5, z koruny jsou vyniklé, čnělky jsou 2, jsou zakončeny hlavatými bliznami. Plodem je kulovitá tobolka dosahující v průměru 2–4 mm.
Poznámka: Parazituje na rostlinách z čeledí Asteraceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Solanaceae i dalších. Může se stát nepříjemným polním plevelem.
Cuscuta campestris
Cuscuta campestris
Cuscuta campestris
Fotografováno dne 8. 7. 2018 (Čechy, Polabí, Kounice).