Syn.: Cuscuta tetrandra Moench, Cuscuta vulgaris Pers.
Česká jména: kokotice obecná (Presl 1819, Presl 1846, Opiz 1852), zezulina evropská (Sloboda 1852), kokotice evropská (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Cuscutaceae (Dum.) Dum. – kokoticovité; Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Cuscuta europaea
Rozšíření: Eurasijský druh rozšířený od západní Evropy přes evropské Rusko, Sibiř, Střední Asii až do Číny a na ruský Dálný východ. Druh byl zavlečen i na východní pobřeží Severní Ameriky a do Austrálie. U nás se vyskytuje na celém území roztroušeně až hojně, nejčastější je v teplejších oblastech, do nižších horských poloh vystupuje jen vzácně.
Ekologie: Roste v pobřežních křovinách, na okrajích vodních ploch, ve vlhkých lemech lesů, v příkopech, podél cest i na rumištích. Kvete od srpna do října.
Popis: Jednoletá, nezelená, parazitická liána, ovíjivá lodyha až 150 cm dlouhá, bohatě větvená, lysá, žlutavá až načervenalá, květenství hustá, kulovitá, 10–25květá, květy většinou 4četné, bělavé, žlutavé až červenavé, kalich stejně dlouhý nebo kratší než korunní trubka, kališní cípy tupé, korunní trubka zhruba stejně dlouhá jako korunní cípy, tyčinky jen nepatrně vyčnívají z koruny. Plodem je vejcovitá tobolka. Druh je dosti proměnlivý.
Poznámka: Parazituje především na kopřivě, ale i jiných bylinách a keřích.
Cuscuta europaeaCuscuta europaea
Cuscuta europaea
Cuscuta europaeaCuscuta europaea
Fotografováno dne 13. 8. 2006 (Pouzdřany).