Syn.: Cuscuta balansae var. mossamedensis (Welw. ex Hiern) Yunck., Succuta alba Des Moul.
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité; Cuscutaceae (Dum.) Dum. – kokoticovité
Cuscuta planiflora
Rozšíření: Velmi rozsáhlý areál se rozkládá v severní Africe od břehů Atlantiku až po Rudé moře, zabírá také Madeiru, Kanárské ostrovy a Kapverdy. Druh je široce rozšířen i ve východní Africe, na jih kontinentu zasahuje až do Namibie a na sever Jihoafrické republiky, znám je i z Madagaskaru. Na sever proniká do Evropy na Pyrenejský poloostrov a do Francie, vyskytuje se i v Itálii a Řecku. V Asii roste zřejmě od Sinajského poloostrova přes celou Arábii a od Turecka až po nejzápadnější Čínu.
Ekologie: Provází kamenité svahy, štěrkovité pláně a písčiny, vystupuje do nadmořské výšky 150 m. Parazituje na rozmanitých hostitelích, na ománských lokalitách to bylo Solanum incanum a různé druhy bobovitých (Fabaceae).
Cuscuta planiflora
Popis: Nezelený bezlistý parazit charakteru bylinné liány; lodyhy jsou ovíjivé, tenké, asi 0,3 mm v průměru, oranžové, žlutavé nebo zelenavé. Květenství jsou hustá klubíčka obvykle po 6 květech; květy jsou drobné, převážně 5četné, asi 3 mm dlouhé; kalich je zvonkovitý, s masitými tupě špičatými cípy; koruna je zvonkovitá, s trubkou zdéli kalicha, korunní cípy bývají špičaté; tyčinek je 5, kratších než koruna; čnělky 2, blizna je válcovitá. Plody jsou droboučké, stlačeně kulovité tobolky; semena jsou elipsoidní.
Poznámka: Druh patří do užšího příbuzenstva kokotice evropské (Cuscuta europaea) a některými badateli je právě s tímto druhem spojován; odlišuje se bohatšími strboulky květů a stlačeně kulovitou tobolkou. Jiní badatelé jej spojují s druhem Cuscuta approximata.
Cuscuta planiflora
Cuscuta planiflora
Cuscuta planiflora
Cuscuta planiflora
Fotografovali Petr Procházka, dne 24. 9. 2014 (Omán, gov. Dhofar, mezi městečky Mirbat a Sadah), a Alena Vydrová, dne 22. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Dhalqut).