Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Paridae
Syn.: Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Česká jména: sýkora modřinka, modřinka obecná
Anglická jména: Blue tit, Eurasian blue tit

Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka

Rozšíření: Její areál se rozprostírá ve většině Evropy, nezasahuje jen na nejzazší sever kontinentu a Island, východní hranici tvoří pohoří Ural, na jihu zasahuje až na Kavkaz, do Turkmenistánu a Íránu, rovněž do severní Afriky. Žije také na Kanárských ostrovech. Na rozsáhlém území je rozlišována řada poddruhů.

Způsob života: Obývá listnaté a smíšené lesy, břehové porosty, křoviny, remízky, parky, zahrady a sady.
V létě se živí převážně hmyzem, jeho larvami a pavouky, které sbírá ve větvích, často zavěšená nohama vzhůru. Na podzim pojídá také bobule a semena, v zimě oštipuje pupeny a ráda navštěvuje krmítka.
Je společenská a většinou stálá, ojediněle mladí ptáci zalétají na zimu do Itálie.
Hnízdí v dutinách stromů, ve vyhnilých pařezech, v ptačích budkách, v dírách ve zdech, kde si vytvoří hnízdo z mechu a suché trávy, vystlané chlupy a jemným peřím. Samice snáší až dvakrát ročně od dubna do července 7–14(–16) vajec, která sama inkubuje po dobu 13–15 dní a samec ji přitom zásobuje potravou. Mláďata, která krmí oba rodiče, asi po 28 dnech vylétávají z hnízda. Po vyhnízdění se sdružuje do skupin, a to i s jinými sýkorami. Dožívá se 2–3 let.

Popis: Malá sýkorka, menší než sýkora koňadra, dosahuje délky 11–12 cm, rozpětí křídel 17–20 cm a hmotnosti 7,5–15 g. Modrá čepička na temeni hlavy je bíle ohraničená, nad bílými tvářemi, které jsou zdola tmavě lemované, se přes oko táhne černý pruh. Malý zobák je šedočerný. Týl a svrchní část křídel jsou namodralé, hřbet je zelenkavý. Malá náprsenka je černá. Celá spodní část těla je citronově žlutá s úzkým šedočerným proužkem na břiše. Nohy jsou šedočerné. Ocas je modrý, zvláště jasný je u samečka na jaře. V létě je zbarvení jasnější než v zimě. Obě pohlaví jsou podobná, u samičky je matnější modř na křídelních krovkách. U mladých jedinců je čepička našedlá, líce jsou bledě žluté a spodní část těla je špinavě žlutá.

Poznámka: Dříve byl tento druh sýkory řazen k rodu Parus, taxon Cyanistes byl kdysi uváděn jen jako jeho podrod. V roce 2005 však bylo na základě molekulární fylogenetické studie navrženo, aby byl rank podrodu povýšen na samostatný rod.

Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka
Cyanistes caeruleus, sýkora modřinka

Fotografováno dne 21. 4. 2020 (Česko, Čechy, okolí Hostivařské přehrady).