Syn.: Alsophila borbonica (Desv.) R. M. Tryon, Cyathea canaliculata auct., non Willd.
Čeleď: Cyatheaceae Kaulf.
Cyathea borbonica
Rozšíření: Endemický druh ostrovů Réunion a Mauritius. Na Réunionu se vyskytuje nominální varieta, na Mauritiu se rozlišují poněkud odlišné taxony var. latifolia a var. sevathiana.
Ekologie: Vlhké tropické monzunové lesy nižšího a středního stupně. Vyžaduje prostředí s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí a vysokým ročním úhrnem srážek (3000–5000 mm). Na Réunionu roste v nadmořských výškách 200–1400 m.
Cyathea borbonica
Popis: Stromová kapradina dorůstající výšky 1–6(–8) m, s přímým, tenkým, zpravidla nevětveným kmenem, který dosahuje 4–7(–9) cm v průměru. Na vrcholu kmene je koruna tvořená růžicí listů, které se vyznačují víceméně rovným řapíkem a listovým vřetenem, takže koruna je téměř úplně plochá. Listy jsou mohutné, dvakrát zpeřené; řapík je 2–5(–7) cm dlouhý, pokrytý tmavohnědými plevinami; čepel je (110–)150–210 cm dlouhá a 50–75 cm široká, s 35–50 páry lístků, lístky jsou podlouhlé, 2–3 cm dlouhé a 0,5–0,6 cm široké, na okraji vroubkované, na vrcholu tupě špičaté, řidčeji zaokrouhlené; pleviny na řapíku jsou 2,5–3 cm dlouhé, hnědé, na okraji světlejší. Kupky výtrusnic většinou zakrývají souvisle spodní stranu lístků a jsou kryty blanitými, kulovitými ostěrami.
Záměny: Na ostrově Réunion se vyskytují celkem 3 původní druhy stromových kapradin z rodu Cyathea, plus jeden druh zavlečený. Rostou na podobných stanovištích a jsou si dost podobné i v morfologických znacích. Druh Cyathea borbonica se od všech ostatních druhů (Cyathea cooperi, Cyathea excelsa a Cyathea glauca) liší plochou korunou a pouze dvakrát zpeřenými listy, zatímco zbylé druhy mají korunu víceméně deštníkovitou, což je dáno obloukovitě prohnutým řapíkem a listovým vřetenem, a listy 3–4krát zpeřenými.
Cyathea borbonica
Cyathea borbonica
Cyathea borbonica
Cyathea borbonica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 15. a 17. 9. 2008 (Réunion, Grand‘ Étang a Palmiste Rouge).