Syn.: Alsophila capensis J. Sm., Hemitelia capensis Kaulf.
Čeleď: Cyatheaceae Kaulf.
Cyathea capensis
Rozšíření: Africký druh, roste v dosti rozsáhlém území od okolí Kapského Města v Jihoafrické republice až po Tanzanii, v tomto prostoru je znám ze Svazijska, Zimbabwe, Mozambiku i Malawi.
Ekologie: Provází vegetaci vlhkých lesů v oblastech s pravidelnými srážkami, velmi často tvoří porosty podél lesních potůčků. Dosti stínomilný druh, zpravidla tvoří nižší úroveň bohatěji strukturovaného stromového patra. Vystupuje až do nadmořské výšky 1800 m.
Cyathea capensis
Popis: Stromová kapradina dorůstající výšky až 4,5(–6) m, s přímým, spíše štíhlým, většinou nevětveným kmenem, dosahuje tloušťky 10–15 cm. Na vrcholu kmene je deštníkovitá koruna tvořená růžicí listů. Listy mají obloukovitě prohnutý řapík a vřeteno, jsou mohutné, třikrát zpeřené; řapík je řídce pokrytý kopinatými kaštanově zbarvenými plevinami se světlejším třásnitým okrajem; čepel je 2–3 m dlouhá a 80 cm široká, v obrysu vejčitá, úkrojky 1. řádu jsou podlouhlé, až 46 cm dlouhé a 16 cm široké, zpeřené do úzkých, hluboce peřenosečných úkrojků, úkrojky posledního řádu jsou poněkud srpovité, úzké, na okraji zubaté, špičaté; vřeteno je hladké, řídce plevinaté. Kupky výtrusnic jsou po 1–2 na bázi každého úkrojku posledního řádu, jsou kryty blanitými, asymetrickými ostěrami.
Poznámka: Velmi blízce příbuzným druhem je Cyathea polypodioides, která roste v jihovýchodní Brazílii.
Cyathea capensisCyathea capensis
Cyathea capensis
Cyathea capensis
Cyathea capensis
Cyathea capensis
Fotografováno dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Knysna: Garden Route National Park, Diepwalle Forest).