Syn.: Alsophila cooperi F. Muell., Sphaeropteris cooperi (F. Muell.) R. M. Tryon
Čeleď: Cyatheaceae Kaulf.
Cyathea cooperi
Rozšíření: Pochází ze severovýchodu Austrálie, kde roste ve státech New South Wales a Queensland. Druhotně se vyskytuje na celém australském východním pobřeží, zdomácněla ale také na pobřeží západním, na Azorech, Havajských ostrovech a na Réunionu, kde má až invazní charakter.
Ekologie: Roste v podrostu vlhkých tropických lesů, ve vhodných podmínkách se šíří podél komunikací, vodotečí, v křovinách a na okrajích lesních porostů.
Cyathea cooperi
Popis: Stromová kapradina dosahující výšky až 12 m. Kmen je přímý, štíhlý, může mít 10–15 cm v průměru, na vrcholu je pokrytý bělavými a béžovými plevinami. Koruna je tvořena růžicovitě uspořádanými listy s tenkým, nápadně obloukovitě zahnutým řapíkem a listovým vřetenem, takže má zpravidla deštníkovitý tvar. Listy mají 40–50(–90) cm dlouhý řapík; čepel je třikrát zpeřená, (100–)150–200(–350) cm dlouhá a 90–125 cm široká, žlutozelená, úkrojky posledního řádu jsou podlouhlé, 3–4 mm široké, srpovité, vroubkované nebo téměř celokrajné, na vrcholu tupě špičaté, zářezy mezi úkrojky mají tvar písmene V. Výtrusnice pokrývají celou spodní stranu úkrojků, ostěry chybějí.
Využití: Jedna z nejčastěji pěstovaných stromových kapradin ve vlhčích tropech a subtropech.
Cyathea cooperiCyathea cooperi
Cyathea cooperi
Cyathea cooperi
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 8. 9. 2008 (Réunion, Mare a Vieille Place), Věra Svobodová, dne 14. 11. 2010 (Réunion, Hell Bourg).