Syn.: Cycas circinalis f. maritima J. Schust., Cycas litoralis K. D. Hill
Čeleď: Cycadaceae Pers. – cykasovité

Cycas edentata

Rozšíření: Areál se rozkládá v jihovýchodní Asii a zahrnuje Barmu, Andamany, Thajsko, Vietnam, Malajsii, Indonésii (Sumatra, Borneo, Jáva a Celebes) a Filipíny.

Ekologie: Stanovištěm jsou slunná nebo polostinná místa v blízkosti mořského pobřeží, často roste v křovinách na zazemněných písečných dunách nebo na mělkých půdách na skalkách, a to jak na vápencovém, tak kyselém krystalinickém podloží. Jen výjimečně zasahuje dál do vnitrozemí.

Cycas edentata

Popis: Dvoudomá rostlina keřového až stromkového vzrůstu, s dřevnatým kmínkem 3(–10) m vysokým a až 20 cm v průměru. Listy tvoří chochol na vrcholu kmínku, jsou zpeřené, 130–230 cm dlouhé; řapík je 30–90 cm dlouhý, lysý, do asi poloviny ostnitý; lístků je 100–200, jsou vstřícné, 22–37 cm dlouhé a 1,1–1,9 cm široké, ploché, odstávají od vřetene v pravém úhlu, na líci leskle tmavozelené, na rubu světlejší, s vyniklou střední žilkou, celokrajné a poněkud zakřivené, na vrcholu špičaté, ale neostnité. Samčí šištice jsou vřetenovité, 55–60 cm dlouhé a 11–13 cm široké, oranžové; samčí sporofyly jsou tuhé, 3,7–4,4 cm dlouhé a 1,2–2,3 cm široké, s výrazným, ostrým, 1,3–2,3 cm dlouhým trnem. Samičí sporofyly jsou 24–50 cm dlouhé, bělavě až hnědě chlupaté, na bázi s 2–4 lysými vajíčky; čepel je kopinatá, 4,3–12 cm dlouhá a 2–4 cm široká, nezřetelně zubatá, s měkkými, nanejvýš 1 mm dlouhými zoubky a zřetelným, 1,4–4 cm dlouhým koncovým trnem. Semena jsou zploštěle vejcovitá, 4,5–6,6 cm dlouhá, za zralosti hnědooranžová, uvnitř s mohutným houbovým parenchymem, který umožňuje šíření vodou.

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2010) je hodnocen v kategorii NT (near threatened). Vztahuje se na něj ochrana v rámci úmluvy CITES o obchodu s přírodninami.

Poznámka: Na Filipínách se v současné době rozlišuje celkem 10 druhů cykasů, geograficky i ekologicky poměrně dobře vyhraněných.

Cycas edentata
Cycas edentata

Fotografováno dne 18. 2. 2020 (Filipíny, Calamiany, ostrov Malajon / Black).