Syn.: Cycas inermis Oudem., nom. illeg., Cycas miquelii Warb., Epicycas miquelii (Warb.) de Laub.
Česká jména: cykas žapanský (Presl 1846)
Čeleď: Cycadaceae Pers. – cykasovité

Cycas revoluta

Rozšíření: Pochází z jižního Japonska, kde je jeho původním areálem ostrov Kjúšú a souostroví Rjúkjú, vyskytuje se také v jihovýchodní Číně, v provincii Fujian. Je pěstován v mnoha oblastech světa, u nás je jeho přítomnost doložena k roku 1812 (zámek Hluboš).

Ekologie: Cycas revoluta roste na svazích vystavených slunci, někdy i v lesních porostech, na vápencovém podkladu, obvykle v nadmořské výšce od 100 do 500 m. Subtropické podnebí v místech jeho původu má mírné léto s teplotami 26–33 °C a v zimě 7–20 °C. Druh krátkodobě přežije teploty až -10 °C, ale mráz může poškodit listy.

Rjúkjú

Popis: Dvoudomá rostlina, ve vyšším věku vzhledu palmy. Kmen dosahuje 3(–8) m výšky a průměru 45(–95) cm, u starších rostlin se může i větvit. Listy jsou nahloučeny na vrcholu kmene, jsou 50–180 cm dlouhé, se 100–240 lístky, které jsou 8–18 cm dlouhé a 4–7 mm široké, tuhé, kožovité, temně zelené, lehce podvinuté, v mládí jsou pokryty oranžovou plstí. Samčí a samičí rostliny se vzhledem neliší, lze je rozeznat až podle květenství. Samčí šištice dorůstají délky 30–60 cm a průměru 8–16 cm, pod spirálovitě uspořádanými šupinami se v mikrosporangiích tvoří pyl. Samičí rostliny mají volné megasporofyly asi 20 cm dlouhé, ty jsou zpeřené, pokryté hustým hnědým plstnatým oděním a v dolní části nesou 2–3 páry vajíček. Semena mají oranžově červené osemení, jsou vejčitá, asi 2,5 cm dlouhá. Opylování je v přírodě vázáno na specifický druh hmyzu.

Využití: Cycas revoluta je nejčastěji pěstovaným cykasem. Roste velmi pomalu, je vhodný i pro pěstování v domácnostech. Vyžaduje dobře propustnou půdu, nesnáší přemokření. Rozmnožuje se semeny nebo odnožemi z dolní části kmene. Semena jsou jedlá, z kmene se vyrábí ságo.

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v Červeném seznamu IUCN do kategorie „téměř ohrožený“. Obchod s ním je kontrolován, spadá pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.

Poznámka: Cykasy patří k vývojově nejpůvodnějším semenným rostlinám na světě a na zemi se objevily poprvé v době permu před 250 miliony let. Pro řadu archaických prvků bývají označovány jako živoucí fosílie. Jsou dlouhověké, některé propočty ukazují na věk až 2000 let. Délka života starých cykasů v japonských zahradách se odhaduje na více než 1100 let. Určování věku cykasů je složité, protože tyto rostliny nemají letokruhy. Odhady vycházejí ze znalostí průměrné rychlosti růstu a z počtu jizev po listech.

Cycas revolutaCycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta
Cycas revoluta

Fotografovali Věra Svobodová, dne 18. 10. 2012 (Izrael, Botanická zahrada Eilat), Roman Businský, ve dnech 20. 10. 2008 (Japonsko, Rjúkjú, ostrov Iriomote) a 15. 10. 2008 (Japonsko, alej na ostrově Ishigaki).