Syn.: Cycas rumphii subsp. zeylanica J. Schust.
Čeleď: Cycadaceae Pers. – cykasovité
Cycas zeylanica
Rozšíření: Druh je endemitem Srí Lanky a Andamanských a Nikobarských ostrovů, které patří k Indii. Poslední zbytky životaschopné populace tohoto druhu v jihozápadních pobřežních oblastech Srí Lanky byly zničeny tsunami v prosinci 2004, později tam bylo nalezeno pouze několik rozptýlených starých exemplářů. Na Andamanských a Nikobarských ostrovech je druh stále ještě relativně hojný, i když i tam je poškozován cyklony a rozvojem turismu.
Ekologie: Cycas zeylanica roste především v pobřežních lesích v nadmořských výškách 5–50 m, na písčitých půdách, často na stabilizovaných dunách.
Popis: Dvoudomá rostlina palmovitého habitu, dorůstá výšky 2–3 m, kmen je široký 13–20 cm, větvený. Listy nahloučené u vrcholu vyrůstají spirálovitě, jsou zpeřené, 140–200 cm dlouhé, složené ze 35–50 párů kopinatých lístků s vyznačenou středovou žilkou, 18–30 cm dlouhých, 1,2–1,5 cm širokých, na vrcholu špičatých, na povrchu lesklých, s celistvým slabě podvinutým okrajem. Řapík je 50–70 cm dlouhý, ostnitý ve 30–100 % délky. V mládí jsou listy pokryty bílou až oranžovou plstí. Pyl produkující šištice jsou terminální, vřetenovité, 30-40 cm dlouhé a 10 cm široké, mikrosporofyly 3,5–4,5 cm dlouhé a 1,7–1,9 cm široké. Samičí rostliny mají v horní části kmene velké množství megasporofylů 17–30 cm dlouhých, v dolní části s 2–5 vajíčky. Semena jsou zploštělá až vejčitá, 6–7 cm dlouhá, s houbovitým endokarpem a oranžově hnědým osemením, vláknitá vrstva chybí.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN je druh Cycas zeylanica klasifikován jako zranitelný (VU), je chráněn i mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Druhové jméno zeylanica je odvozeno od dřívějšího jména pro Srí Lanku (Cejlon).
Cycas zeylanicaCycas zeylanica
Cycas zeylanica
Cycas zeylanica
Cycas zeylanica
Fotografováno dne 15. 2. 2014 (Srí Lanka, botanická zahrada Peradeniya).