Syn.: Cyclamen europaeum subsp. orbiculatum var. immaculatum Hrabětová, Cyclamen fatrense Halda et Soják
Čeľaď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité / prvosienkovité
Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum
Rozšírenie: Lokálny neoendemit s izolovaným areálom reliktného charakteru. Vyskytuje sa v juhozápadnej časti Veľkej Fatry a na západnom okraji Nízkych Tatier. Lokality udávané z iných častí Slovenska boli vysadené (väčšinou ide o Cyclamen purpurascens subsp. purpurascens).
Ekológia: Ťažisko výskytu má v horských bučinách na vápencovom podklade. Prežíva však aj zmenu drevinového zloženia a nájdeme ho i v sekundárnych hospodárskych smrečinách. Vyžaduje zásadité až neutrálne, vlhké, priepustné, voľné kamenito-hlinité pôdy. Vertikálne siaha výskyt od podhorského do horského stupňa. Kvitne dlho, od júna až do októbra (nezriedka až do snehu).
Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum
Opis: Trváca rastlina s hľuzou 2–3(–5) cm v priemere, ktorá je ± sploštene guľatá, na povrchu s korienkami. Listy 2–8 × 2–6 cm, tohtoročné na líci slabo tmavozelené, jednofarebné, slabo lesklé, ani za mlada nie sú bielo alebo striebristo škvrnité, vpredu zaokrúhlené (pripomínajú listy kopytníka). Absencia kresby na líci listov je základný znak tohto poddruhu. Karmínovo červená koruna je v ústí tmavá s končistými zárezmi i končistými cípmi, okolo 15 mm dlhými. Plod je guľatá tobolka, 2× dlhšia ako kalich.
Ohrozenie a ochrana: Najväčšie ohrozenie pre tento lesný taxón predstavuje hospodárenie v lesoch – holorubná ťažba dreva, budovanie lesných ciest, otváranie porastov. Ukázalo sa, že dokáže prežiť i zmenu drevinového zloženia, či ide o trvalý jav alebo časom z takýchto porastov ustúpi sa nevie presne. V Červenom zozname je zaradený do kategórie potenciálne ohrozených taxónov (NT). Je zákonom chránený a zároveň je zaradený do CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Subendemit Veľkej Fatry, jeden zo symbolov tohto pohoria.
Cyclamen purpurascens subsp. immaculatumCyclamen purpurascens subsp. immaculatum
Cyclamen purpurascens subsp. immaculatum
Foto: 2. 10. 2009 (Slovensko, Nízke Tatry).