Syn.: Cyclamen europaeum L., Cyclamen officinale Wender. ex Steud., Cyclamen aestivum Rchb., Cyclaminus europaeus Scop., Cyclaminus europaea (L.) Asch.
Česká jména: vořech svinský (Hájek 1562), svinský ořech (Huber 1596), brambořík evropejský (Presl 1819), brambořík evropský (Opiz 1852, Sloboda 1852), brambořík, sviňský ořech (Čelakovský 1879), brambořík evropský (Polívka 1912, Dostál 1950), brambořík nachový (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: bambulník europejský, svinský chlieb, svinský orech, tvarožina (Reuss 1853), cyklamen europský, zemiačik (Novacký 1936), cyklámen europský (Dostál 1950), cyklámen purpurový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Myrsinaceae R. Br.; Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Cyclamen purpurascens
Rozšíření: Jihozápadní a střední Evropa, u nás je původní patrně jen na jihozápadní Moravě, jinde jen vysazen nebo zplanělý.
Ekologie: Roste v listnatých lesích a křovinách, v pásmu pahorkatin. Kvete od července do září.
Popis: Vytrvalá bylina se zploštělou hlízou, 5–12 cm vysoká. Listy jsou přezimující, řapíkaté, široce až okrouhle srdčité, 2,5–7 cm dlouhé a 2–6 cm široké, celokrajné nebo vroubkované, světle skvrnité, naspodu červenofialové. Květy jsou jednotlivé, 5četné, nicí, vonné; kalich je zvonkovitý; korunní trubka je krátká, cípy jsou vejčité až kopinaté, 14–20 mm dlouhé, karmínově červené, bez výrazné skvrny. Plodem je kulovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Brambořík nachový patří k vzácnějším druhům naší flóry vyžadujícím další pozornost (C4a), podle zákona je chráněn jako ohrožený druh (§3) a je zařazen i k taxonům, které jsou chráněny mezinárodní úmluvou CITES. Zákon ho chrání i v Maďarsku.
Využití: Je dobře znám už od dávné minulosti, v 16. století se mu říkávalo svinský ořech a používal se v léčitelství.
Poznámka: Ze Slovenska byl popsán endemický Cyclamen fatrense Halda et Soják, který se od popisovaného druhu odlišuje především listem celozeleným, bez kresby, avšak takové rostliny lze najít ve značné míře i v Alpách. V současnosti je klasifikován jen jako poddruh zde představovaného druhu.
Cyclamen purpurascensCyclamen purpurascens
Cyclamen purpurascensCyclamen purpurascens
Cyclamen purpurascens
Fotografováno od 10. 7. do 1. 8. 2003 (Brno, okolí přehrady).