Syn.: Cynosurus crista-galli Munby, Cynosurus cristatus subsp. polybracteatus (Poir.) Trab., Cynosurus cristatus var. polybracteatus (Poir.) Trab., Cynosurus multibracteatus Roem. et Schult., nom. illeg.
Čeleď: Poaceae Barhnard – lipnicovité
Cynosurus polybracteatus
Rozšíření: Pochází ze západní části Středozemí, vyskytuje se od Španělska po Itálii, také na Sardinii, v severní Africe v Alžírsku a Tunisku. Výskyt v Maroku je pravděpodobný.
Ekologie: Roste na místech na jaře vlhkých, později vysýchajících, zejména v trávnících v depresích v macchiích.
Cynosurus polybracteatus
Popis: Jednoletá trsnatá tráva, dorůstá výšky 20–80 cm; trsy netvoří sterilní výběžky; stébla jsou víceméně přímá. Listy jsou čárkovité, asi 2 mm široké, ploché; jazýček je asi 1 mm dlouhý. Květenství je hustý, v obrysu čárkovitý, výrazně jednostranný lichoklas 2–7 cm dlouhý a 3–5 mm široký; klásky jsou podepřeny 2 plevami 3–4,5 mm dlouhými, na bázi se sterilními, na kýlu štětinatými pluchami, výše s 3–4 pluchami s kvítky; fertilní pluchy jsou 2,5–3,5 mm dlouhé, tupé. Plody jsou obilky.
Poznámka: Druh velmi blízce příbuzný středoevropské poháňce hřebenité (Cynosurus cristatus), od níž se liší jednoletým životním cyklem a výraznou vazbou na stanoviště ovlivněná zimním a jarním periodickým zamokřením. Na těchto stanovištích často provází vegetaci druhů obnažovaných půd s drobnými sítinami, např. s druhem Juncus capitatus, a také s mediteránními šídlatkami – fotografované rostliny na lokalitě provázely šídlatky Isoëtes histrix a Isoëtes velata. Někteří badatelé ovšem oba druhy spojují do jediného.
Cynosurus polybracteatusCynosurus polybracteatus
Cynosurus polybracteatus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 17. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, Alghero).