Syn.: Cyperus michelianus (L.) Link, Cyperus pygmaeus var. michelianus (L.) Boeckeler, Dichostylis micheliana (L.) Nees, Fimbristylis micheliana (L.) Rchb., Isolepis micheliana (L.) Roem. et Schult., Juncellus michelianus (L.) Blatt. et McCann, Scirpus michelianus L.
Česká jména: trojřadka Micheliova (Dostál 1950, Dostál 1989), šáchor Micheliův (Kubát 2002)
Slovenská jména: šachorinka Micheliova (Dostál 1950), trojradovka hlávkatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Cyperus michelianus
Rozšíření: V Evropě roste od Portugalska až po Balkán, na sever po střední Německo; zasahuje až do severní Afriky, na ostrov Gran Canaria, v Asii roste téměř souvisle až po Čínu, Vietnam a Japonsko, objevuje se dokonce i v Austrálii. V ČR se vyskytuje velmi vzácně na jižní Moravě mezi Břeclaví, Lednicí a Valticemi, další skupina lokalit je známa v Polabí a v jižních Čechách na Třeboňsku, v okolí Protivína, v nedávné době byly zjištěny lokality i v centru Budějovické pánve a na Sedlčansku. Na Slovensku jsou známy lokality na Záhorské, Podunajské a Potiské nížině.
Ekologie: Vyskytuje se na periodicky obnažovaných dnech rybníků nebo tůní v nivách větších řek, zpravidla na mezotrofních písčitých až hlinitých podkladech. Zřejmě dokáže dlouhodobě přežívat v semenné bance.
Cyperus michelianus
Popis: Jednoletá trsnatá bylina. Lodyhy jsou trojhranné, olistěné jen v dolní části, 2–25 cm dlouhé; listy jsou čárkovité, 1–1,5 mm široké, šedozelené. Květenství tvoří hustý strboul klásků, podepřených 3–6 dlouhými listeny připomínajícími listy. Klásky jsou 3–4 mm dlouhé, husté, tvořené 10–20 květy; plevy jsou spirálně uspořádané, asi 2 mm dlouhé, žlutavé, na vrcholu víceméně tupé, s krátkým hrotem; květy oboupohlavné, tyčiny většinou 2; blizny 2. Plodem je asi 2 mm dlouhá, zploštělá nažka.
Záměny: Cyperus michelianus vzhledem velmi připomíná ostřici českou (Carex bohemica), s níž se často setkává na stejných lokalitách. Odlišuje se šedozelenou barvou (Carex bohemica je nápadně žlutozelená), oboupohlavnými květy, tupými plevami klásků a volnými mošničkami, zatímco Carex bohemica má květy jednopohlavné, nažky ukryté v mošničkách, které jsou stejně jako plevy nápadně prodloužené a špičaté.
Cyperus michelianus
Cyperus michelianus
Cyperus michelianus
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh, ohrožovaný především změnami v rybničním obhospodařování (omezeným letněním rybníků). Z Polabí v současné době neznáme žádnou lokalitu; zato na Protivínsku byl druh znovu potvrzen po mnoha desítiletích. V České republice je zařazen mezi druhy kriticky ohrožené (C1b) a ve stejné kategorii i mezi druhy chráněné (§1), na Slovensku mezi druhy ohrožené (EN), i zde se na něj vztahuje zákonná ochrana (§).
Cyperus michelianus
Fotografovala Alena Vydrová, dne 23. 8. 2008 (Českobudějovicko, Novosedly, Dolní rybník).