Syn.: Chlorocyperus papyrus (L.) Rikli, Cyperus mossambicensis Klotzsch ex Peters, Cyperus papyracens Crantz, Cyperus syriacus Parl., Papyrus antiquorum Willd., Papyrus domesticus Poir. ex Cuvier, Papyrus siculus Parl.
Česká jména: šáchor papír (Presl 1846), šáchor papírodárný (Mareček 1994)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Cyperus papyrus
Rozšíření: Pochází z Afriky, hlavní část areálu leží v subsaharské části kontinentu (včetně Madagaskaru), podél Nilu zasahoval až do Egypta do nilské delty, kde do současnosti přežívá jen zcela ojediněle. V areálu se rozlišuje několik vnitrodruhových taxonů, ale celkové zhodnocení proměnlivosti dosud chybí. Už v období antiky byl zavlečen na Blízký východ a do jižní Evropy (rozsáhlejší spontánní porosty jsou dnes na Sicílii v okolí Syracus). Druhotně se vyskytuje i v tropické Střední a Jižní Americe.
Ekologie: Tvoří často rozsáhlé kolonie na březích jezer, poříčních tůní a na mokřadech.
Cyperus papyrus
Popis: Vytrvalá trávovitá bylina, dorůstá výšky 3–5 m; oddenky jsou mohutné, plazivé, dřevnaté; lodyhy jsou zaobleně trojhranné, 1,5–4,5 cm v průměru. Listy jsou redukované na bezčepelné pochvy. Kvetoucí lodyhy nesou na vrcholu bohatý kružel s 40–100 větvičkami 8–20 cm dlouhými, na jejichž konci vyrůstá 4–10 čárkovitých, 3–8 cm dlouhých a 0,4–1,5 cm širokých žlábkovitých listenů, mezi nimi vyrůstá 2–5 listenů druhého řádu dlouhých 1,5–16 cm; lichoklasy jsou 1–2 cm dlouhé a skládají se z 6–30 klásků; klásky jsou poněkud zploštělé, 6–10 mm dlouhé a 0,8–1 mm široké, s 6–16 květy; plevy jsou střechovitě uspořádané, vejčité, 1,8–2,2 mm dlouhé, hnědavé, se zeleným kýlem; tyčinky jsou 3; blizny jsou 3. Nažka je stlačeně elipsoidní, 0,9–1 mm dlouhá a 0,3–0,4 mm široká, hnědá a matná, papilnatá.
Využití: Řídké aerenchymatické pletivo z dlouhých lodyh se již v 3. tisíciletí před naším letopočtem v Egyptě využívalo k výrobě papyru: lodyhy se nařezaly na tenké plátky, které se křížem překládaly přes sebe a zalisovaly. Tak vznikla papírovina, která sloužila k psaní. Z lodyh se v té době také budovaly obřadní čluny. Na jezeře Tana v Etiopii dodnes rybáři čluny z papyru využívají.
Cyperus papyrusCyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 20. 9. 2008 (Réunion, L’Hermitage les Bains), 12. 9. 2009 (Indonésie, Bali, Bedugul) a 22. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, Palermo).