Syn.: Cypripedilum calceolus (L.) Rouy
Česká jména: střevičník západní (Presl 1819), střevíčník západní (Presl 1846), střevičník západní (Opiz 1852), střevičník evropský (Sloboda 1852), pantoflíčky (Čelakovský 1879), střevičník pantoflíčky (Polívka 1912), střevičník pantoflíček (Dostál 1950, Dostál 1989), střevíčník pantoflíček (Kubát 2002)
Slovenská jména: střevičník naduřený (Reuss 1853), črievičník, papučka (Novacký 1936), črievičník papučka (Dostál 1950), črievičník papučkový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Cypripedium calceolus

Rozšíření: Evropa, mírná a chladná Asie, u nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně. V Severní Americe roste dosti podobný druh C. parviflorum.

Ekologie: Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, na vápenci, v pásmu od nížiny do podhůří. Kvete od května do června.

Cypripedium calceolus

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, 20–45(–60) cm vysoká. Lodyha je přímá, jednoduchá, 1–2 listy v dolní části lodyhy jsou malé, výše na lodyze vyrůstají 2–4 větší listy, které jsou střídavé, přisedlé, vejčité až podlouhle kopinaté, až 15 cm dlouhé a 7 cm široké, na okraji a žilkách brvité. Květy jsou většinou jednotlivé (vzácně i po 2–3), okvětí je tvořeno čtyřmi hnědočervenými lístky a bačkůrkovitým žlutým pyskem, který je 3–4 cm dlouhý. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Střevíčník pantoflíček je v Červeném seznamu zařazen do kategorie silně ohrožených druhů naší květeny (C2b), jako silně ohrožený je chráněn i zákonem (§2), je také druhem chráněným mezinárodní úmluvou CITES. Je chráněn i v řadě dalších zemí (A, BY, CH, D, E, F, GB, HU, I, LT, LV, PL, RO, RU, SLO, SK, UA).

Poznámka: Jediný náš domácí zástupce rodu Cypripedium. V prvních letech po vyklíčení je rostlina mykotrofní, po objevení se listů (k čemuž dochází asi po čtyřech letech) je vyživována již zcela autotrofně, což umožňuje rostlinu poměrně dobře pěstovat i v kultuře. Pokud se však rozhodnete, že budete pěstovat tuto orchidej doma na balkoně místo muškátů, mějte na paměti, že Cypripedium calceolus je ohrožená rostlina, kterou není možné odnášet z přírody.

Cypripedium calceolusCypripedium calceolus
Cypripedium calceolusCypripedium calceolus

Fotografováno od 5. 4. do 24. 5. 2003 a 27. 5. 2005 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, Porážky a Strabišov-Oulehla).